Ο εκχριστιανισμός των Σλάβων

Timeline created by AnDoulos
In History
 • 863

  Εκχριστιανισμός της Μοραβίας

  Εκχριστιανισμός της Μοραβίας
 • 864

  Εκχριστιανισμός της Βουλγαρίας

  Εκχριστιανισμός της Βουλγαρίας
 • 870

  Εκχριστιανισμός των Σέρβων

  Εκχριστιανισμός των Σέρβων
 • 884

  Εκχριστιανισμός της Βοημίας

  Εκχριστιανισμός της Βοημίας
 • 966

  Εκχριστιανισμός του πολωνικού κράτους

  Εκχριστιανισμός του πολωνικού κράτους
 • 988

  Εκχριστιανισμός της Ρωσίας του Κιέβου

  Εκχριστιανισμός της Ρωσίας του Κιέβου
 • 1124

  Εκχριστιανισμός της Πομερανίας

  Εκχριστιανισμός της Πομερανίας