Βασικοί σταθμοί του εκχριστιανισμού των Σλάβων

Timeline created by SAMARA42100
In History
 • 863

  Κύριλλος & Μεθόδιος

  Κύριλλος & Μεθόδιος
  Αποστολή στη Μοραβία
 • 864

  Εκχριστιανισμός των Βουλγάρων

  Εκχριστιανισμός των Βουλγάρων
  Βάπτιση του Βόρη. Του δόθηκε το χριστιανικό όνομα Μιχαήλ.
 • 865

  Εκκλησία της Βουλγαρίας

  Εκκλησία της Βουλγαρίας
  Ίδρυση χριστιανικής εκκλησίας της Βουλγαρίας υπό την εποπτεία του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως
 • 867

  Εκχριστιανισμός των Σέρβων

  Εκχριστιανισμός των Σέρβων
  Αρχίζουν να αποστέλλονται ιεραποστολές για τον εκχριστιανισμό των Σέρβων.
 • 957

  Αρχή εκχριστιανισμού των Ρώσων

  Αρχή εκχριστιανισμού των Ρώσων
  Η αυτοκράτειρα Όλγα του Κιέβου έρχεται σε επαφή με το χριστιανισμό στην Κωνσταντινούπολη
 • 998

  Εκχριστιανισμός των Ρώσων

  Εκχριστιανισμός των Ρώσων
  Βάπτισμα του τσάρου Βλαδίμηρου. Υποχρεωτικό βάπτισμα των Ρώσων. Αρχή του εκχριστιανισμού για τους Ρώσους.