שיעור היסטוריה ציר זמן

Timeline created by amaikin
In History
 • 3,760 BCE

  בריאת העולם

 • 1,812 BCE

  לידת אברהם אבינו

 • 1,312 BCE

  יציאת מצרים

 • 1,272 BCE

  מות משה והכניסה לארץ

 • -876 BCE

  תחילת מלכות דוד המלך

 • -832 BCE

  בניין בית המקדש הראשון

 • -352 BCE

  חורבן בית המקדש הראשון

 • 70

  חורבן בית המקדש השני

 • הכרזת העצמאות

 • מלחמת ששת הימים

 • מלחמת יום הכיפורים