Industrialiseringen og leveforholdene af Lærke og Eva

Timeline created by 2chistorie
In History
 • Befolkningstallet stiger kraftigt

  Pga. øget landbrugsporiduktion, nye afgrøder (kartoflen) og ophør af epidemier (pest og kolera)
 • Befolkningen i Europa

  Få indbyggere i byerne: Kun 4 byer i Europa med mere end 1/4 mil. indbyggere - kun London havde mere end 1 mil.
  152 mil. indbyggere i Europa i alt (ca.)
 • Flere fabrikker

  Flere fabrikker
  Arbejderne på fabrikkerne var folk som tidligere havde arbejdet med landbruget --> nye, hårdere arbejdsdage (forhold).
 • Kvinder og børn på fabrikkerne og i miner

  Kvinder og børn på fabrikkerne og i miner
  Mandenes løn på fabrikkerne var ikke nok til at dække en families udgifter, så kvinder og børn var også nødsaget til at arbejde.
  Fabrikkerne meget interesseret i dette fordi de skulle have mindre i løn.
 • "Factory Acts" del 1

  "Factory Acts" del 1
  Første generelle lov mod børnearbejde vedtaget.
  Loven: Børn under 9 år måtte ikke arbejde, børn måtte ikke arbejde om natten, og børn under 18 måtte ikke arbejde længere end 12 timer om dagen.
 • "Factory Acts" del 2

  Lov imod kvinde- og børnearbejde i miner.
 • Voksende middelklasse

  Middelklassen bestod af rige arbejdsgivere bl.a. ledere, funktionære og kapitalister (ejere af fabrikkerne).
 • Forbedrede leveforhold for arbejdsklassen

  Bl.a. pga. fagforeningerne
 • Befolkningen i Europa

  208 mil. indbyggere i Europa
  Dobbelt så mange indbyggere i Danmark og Storbritanien i fht. 1800.
 • Trade Union Congress dannes

  Årsager: Dårlige vilkår/forhold op fabrikker og i miner --> arbejderne sluttede sig sammen i fagforeninger.
  Problemer i Storbritanien: Arbejdsgivere + regering kæmpede mod arbejdernes fagforeninger.
  Dannelsen af TUC --> love og regler mod fagbevægelserne afskaffet --> problemer neddæmpet.
 • Befolkningen i Europa

  296 mil. indbyggere i Europa = dobbelt så mange som i 1800.
  Indbyggertallet i både Italien og Spanien er fordoblet siden 1800.
  Befolkningstallet i Storbritanien, Danmark, Nederlandene, Sverige, Tyskland, Østrig-Ungarn og Rusland er mere end fordoblet siden 1800.
  Grunden til stigende befolkningstal se "1800: Befolkningstallet stiger"
 • Flere byer med mange indbyggere

  56 byer med +1/4 mil. inbyggere - London +7 mil. pga. stor urbanisering (flytning fra by til land)