Ιστορια Του Διαδικτυου

Timeline created by valerios
 • Δικτυο NPL

  Δικτυο NPL
  Αρχισε ο σχεδιασμος NPL
 • Ιδρυση δικτυου MERIT

  Ιδρυση δικτυου MERIT
 • Αρχισε ο σχεδιασμος της ARPANET

  Αρχισε ο σχεδιασμος της ARPANET
 • Πιλοτικά πειράματα μεταγωγής πακέτου στο δίκτυο NPL

   Πιλοτικά πειράματα μεταγωγής πακέτου στο δίκτυο NPL
 • Tο ARPANET μεταφέρει τα πρώτα πακέτα

   Tο ARPANET μεταφέρει τα πρώτα πακέτα
 • Διαδικτυακό Κέντρο Πληροφοριών (NIC)

  Διαδικτυακό Κέντρο Πληροφοριών (NIC)
 • Το δίκτυο κυκλομεταγωγής Tymnet

  Το δίκτυο κυκλομεταγωγής Tymnet
 • Το δίκτυο μεταγωγής πακέτων του Merit λειτουργεί

  Το δίκτυο μεταγωγής πακέτων του Merit λειτουργεί
 • Ιδρύθηκε η Αρχή Ηλεκτρονικών Αριθμών (ΙΑΝΑ)

   Ιδρύθηκε η Αρχή Ηλεκτρονικών Αριθμών (ΙΑΝΑ)
 • Το εμπορικό δίκτυο μεταγωγής πακέτων TELENET

   Το εμπορικό δίκτυο μεταγωγής πακέτων TELENET
 • Εγκρίθηκε το πρωτόκολλο X.25

  Εγκρίθηκε το πρωτόκολλο X.25
 • Παρουσιάστηκε το MINITEL

  Παρουσιάστηκε το MINITEL
 • Συμβούλιο Δραστηριοτήτων Διαδικτύου (ΙΑΒ)

  Συμβούλιο Δραστηριοτήτων Διαδικτύου (ΙΑΒ)
 • Ειδήσεις του Usenet με χρήση UUCP

  Ειδήσεις του Usenet με χρήση UUCP
 • Παρουσιάστηκε το πρότυπο Ethernet

  Παρουσιάστηκε το πρότυπο Ethernet
 • Ιδρύθηκε το ΒΙΤΝΕΤ

  Ιδρύθηκε το ΒΙΤΝΕΤ
 • Δίκτυο Επιστήμης Υπολογιστών (CSNET)

  Δίκτυο Επιστήμης Υπολογιστών (CSNET)
 • Επίσημη σουίτα πρωτοκόλλου TCP/IP

  Επίσημη σουίτα πρωτοκόλλου TCP/IP
 • Πρωτόκολλο Μεταφοράς Απλής Αλληλογραφίας (SMTP)

   Πρωτόκολλο Μεταφοράς Απλής Αλληλογραφίας (SMTP)
 • Σύστημα Ονομάτων Τομέων (DNS)

  Σύστημα Ονομάτων Τομέων (DNS)
 • To MILNET χωρίστηκε από το ARPANET

  To MILNET χωρίστηκε από το ARPANET
 • Καταχωρήθηκε το πρώτο όνομα τομέα .com

  Καταχωρήθηκε το πρώτο όνομα τομέα .com
 • To NSFNET συνδέεται με ταχύτητα 56 kbit/s

  To NSFNET συνδέεται με ταχύτητα 56 kbit/s
 • Τακτική Δύναμη Μηχανικών Ίντερνετ (IETF)

  Τακτική Δύναμη Μηχανικών Ίντερνετ (IETF)
 • Ιδρύθηκε το UUNET

  Ιδρύθηκε το UUNET
 • To NSFNET αναβαθμίστηκε σε ταχύτητα 1,5 Mbit/s (T1)

   To NSFNET αναβαθμίστηκε σε ταχύτητα 1,5 Mbit/s (T1)
 • Κυκλοφόρησε το Μοντέλο αναφοράς OSI

  Κυκλοφόρησε το Μοντέλο αναφοράς OSI
 • ο Σκουλήκι υπολογιστή MORRIS

  ο Σκουλήκι υπολογιστή MORRIS
 • Πρωτόκολλο εξωτερικής δρομολόγησης BGP

  Πρωτόκολλο εξωτερικής δρομολόγησης BGP
 • Ιδρύθηκε το PSINet που επέτρεπε την εμπορική κίνηση

  Ιδρύθηκε το PSINet που επέτρεπε την εμπορική κίνηση
 • Ομοσπονδιακές Διαδικτυακές Ανταλλαγές (FIX)

  Ομοσπονδιακές Διαδικτυακές Ανταλλαγές (FIX)
 • Σύστημα GOSIP (χωρίς TCP/IP)

   Σύστημα GOSIP (χωρίς TCP/IP)
 • Αποσύρθηκε το ARPANET

  Αποσύρθηκε το ARPANET
 • Προηγμένο Δίκτυο και Υπηρεσίες (ANS)

  Προηγμένο Δίκτυο και Υπηρεσίες (ANS)
 • To UUNET/Alternet επιτρέπει την εμπορική κίνηση

  To UUNET/Alternet επιτρέπει την εμπορική κίνηση
 • Μηχανή αναζήτησης Archie

  Μηχανή αναζήτησης Archie
 • Διακομιστής Πληροφοριών Ευρείας Περιοχής (WAIS)

   Διακομιστής Πληροφοριών Ευρείας Περιοχής (WAIS)
 • Πρωτόκολλο GOPHER

  Πρωτόκολλο GOPHER
 • Εμπορικές Ανταλλαγές μέσω Ίντερνετ (CIX)

 • To ANS CO+RE επιτρέπει την εμπορική κίνηση

   To ANS CO+RE επιτρέπει την εμπορική κίνηση
 • Παγκόσμιος Ιστός

  Παγκόσμιος Ιστός
 • Το NSFNET αναβαθμίστηκε σε ταχύτητα 45 Mbit/s (T3)

  Το NSFNET αναβαθμίστηκε σε ταχύτητα 45 Mbit/s (T3)
 • Ιδρύθηκε η Διαδικτυακή Κοινότητα (ISOC)

  Ιδρύθηκε η Διαδικτυακή Κοινότητα (ISOC)
 • Αταξική Δρομολόγηση Δικτυακών Περιοχών (CIDR)

   Αταξική Δρομολόγηση Δικτυακών Περιοχών (CIDR)
 • Ιδρύθηκε το InterNIC

  Ιδρύθηκε το InterNIC
 • To AOL πρόσθεσε την πρόσβαση στο Usenet

  To AOL πρόσθεσε την πρόσβαση στο Usenet
 • Κυκλοφόρησε ο περιηγητής ιστού Mosaic

  Κυκλοφόρησε ο περιηγητής ιστού Mosaic
 • Μηχανές αναζήτησης του Ιστού πλήρους κειμένου

  Μηχανές αναζήτησης του Ιστού πλήρους κειμένου
 • Ιδρύθηκε η Βορειοαμερικανική Ομάδα Χρηστών Διαδικτύου (NANOG)

   Ιδρύθηκε η Βορειοαμερικανική Ομάδα Χρηστών Διαδικτύου (NANOG)
 • Νέα αρχιτεκτονική δικτύου για τους εμπορικούς πάροχους

  Νέα αρχιτεκτονική δικτύου για τους εμπορικούς πάροχους
 • Αποσύρθηκε το NSFNET

  Αποσύρθηκε το NSFNET
 • To GOSIP ενημερώθηκε ώστε να επιτρέπει TCP/IP

 • Ταχύτατη Υπηρεσία Δικτύου Backbone (vBNS)

  Ταχύτατη Υπηρεσία Δικτύου Backbone (vBNS)
 • Προτάθηκε το IPv6

  Προτάθηκε το IPv6
 • Το AOL άλλαξε την πολιτική τιμολόγησης από ωριαία σε μηνιαία

  Το AOL άλλαξε την πολιτική τιμολόγησης από ωριαία σε μηνιαία
 • Διαδικτυακή Εταιρεία για Εκχώρηση Ονομάτων και Αριθμών (ICANN)

  Διαδικτυακή Εταιρεία για Εκχώρηση Ονομάτων και Αριθμών (ICANN)
 • IEEE 802.11 ασύρματη δικτύωση

  IEEE 802.11 ασύρματη δικτύωση
 • Ίντερνετ2/Δίκτυο Abilene

   Ίντερνετ2/Δίκτυο Abilene
 • το vBNS+ επιτρέπει ευρύτερη πρόσβαση

  το vBNS+ επιτρέπει ευρύτερη πρόσβαση
 • Ενεργοποιήθηκαν νέα ονόματα τομέων προτεραιότητας

 • Σκουλήκια Code Red 1&2 και Nimda

   Σκουλήκια Code Red 1&2 και Nimda
 • Πρώτη Διάσκεψη κορυφής για την Κοινωνία της Πληροφορίας (WSIS)

  Πρώτη Διάσκεψη κορυφής για την Κοινωνία της Πληροφορίας (WSIS)
 • Ιδρύθηκε το δίκτυο National LambdaRail

   Ιδρύθηκε το δίκτυο National LambdaRail
 • Ομάδα Εργασίας των Ηνωμένων Εθνών για τη Διακυβέρνηση του Διαδικτύου (WGIG)

  Ομάδα Εργασίας των Ηνωμένων Εθνών για τη Διακυβέρνηση του Διαδικτύου (WGIG)
 • WSIS των Ηνωμένων Εθνών, Στάδιο Β'

  WSIS των Ηνωμένων Εθνών, Στάδιο Β'
 • Πρώτη συνέλευση του Φόρουμ για τη Διακυβέρνηση του Διαδικτύου

  Πρώτη συνέλευση του Φόρουμ για τη Διακυβέρνηση του Διαδικτύου
 • Καταχωρήθηκαν οι πρώτοι διεθνοποιημένοι κωδικοί χωρών τομέων ανώτατου επιπέδου

 • Το ICANN δέχεται αιτήσεις για νέα γενικά ονόματα τομέων ανώτατου επιπέδου

  Το ICANN δέχεται αιτήσεις για νέα γενικά ονόματα τομέων ανώτατου επιπέδου
 • Η δήλωση του Μοντεβιδέο για το Μέλλον της Διαδικτυακής Συνεργασίας

  Η δήλωση του Μοντεβιδέο για το Μέλλον της Διαδικτυακής Συνεργασίας
 • Πρόταση του NetMundial για διεθνή διακυβέρνηση του Ίντερνετ

  Πρόταση του NetMundial για διεθνή διακυβέρνηση του Ίντερνετ
 • Η σύμβαση του ICANN με το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ λήγει, η εποπτεία του ΙΑΝΑ περνάει στην παγκόσμια διαδικτυακή κοινότητα