პროექტის აქტივობები

Timeline created by tikamuranashvili
 • პროექტის თემის გაცნობა და იდეების გაცვლა

  პროექტის თემის გაცნობა და იდეების გაცვლა
  მასწ. აცნობს მოსწავლეებს პროექტის თემას და მოსწავლეები აყალიბებენ საკუთარ იდეებს და უზიარებენ ერთმანეთს.
 • ჯგუფებად დაყოფა

  ჯგუფებად დაყოფა
  მასწავლებელი დაჰყო ჯგუფებად მოსწავლეები
 • პრეზენტაცია მომზადებული პროექტის

  პრეზენტაცია მომზადებული პროექტის
  თითოეული ჯგუფი აკეთებს ნაშრომის პრეზენტაციას
 • Period: to

  ინტერვიუ თანატოლებში.

  მოსწავლეები ერთმანეთის დასმულ კითხვებზე პასუხობენ