ΑΠΟ ΤΗ ΡΩΜΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ

Timeline created by lisimaxos
In History
 • -146 BCE

  Τους Ρωμαίους ποιος θα αντέξει;

  Οι Ρωμαίοι κατακτούν τους Έλληνες.
 • 293

  Άρχισε η Τετραρχία.

  Ο Διοκλητιανός χωρίζει το ρωμαϊκό κράτος σε τέσσερις μεγάλες περιφέρειες.
 • 311

  Άναψαν τα αίματα.

  Εμφύλιες διαμάχες ανάμεσα στους τετράρχες.
 • 313

  Πιστεύουμε ελεύθερα σε οποιαδήποτε θρησκεία

  Υπογράφεται το Διάταγμα της Ανεξιθρησκείας στο Μεδιόλανο.
 • 324

  Ο Κωνσταντίνος επικρατεί.

  Ο Κωνσταντίνος γίνεται μονοκράτορας.
 • 330

  6 χρόνια έξοδα μα ομορφιά για πάντα.

  Ο Κωνσταντίνος εγκαινιάζει τη Νέα Ρώμη.