Το Βυζαντινό κράτος, μια δύναμη που μεγαλώνει

Timeline created by Dora Mechanicou
In History
 • 527

  Ο Ιουστινιανός γίνεται αυτοκράτορας

  Ο Ιουστινιανός κάνει σημαντικές αλλαγές στη διοίκηση και νομοθεσία.
  Επιλέγει πολλούς και ικανούς συνεργάτες:
  - Θεοδώρα: συζυγός και συναυτοκράτειρα
  - Τριβωνιανός: νομοθέτης
  - Ιωάννης Καππαδόκης: λογοθέτης οικονομικών
  - Ανθέμιος και Ισίδωρος: αρχιτέκτονες
  - Βελισάριος και Ναρσής: στρατηγοί
 • 532

  Η στάση του "νίκα"

  Οι μεταρρυθμίσεις του Ιουστινιανού ενόχλησαν τους προνομιούχους και τους Δήμους. Ξέσπασαν ταραχές στον ιππόδρομο με αποτέλεσμα μεγάλο μέρος της Πόλης να καταστραφεί και να χάσουν τη ζωή τους 30 000 άνθρωποι.
 • 537

  Χτίζεται η Αγία Σοφία

  Οι Ανθέμιος και Ισίδωρος αναλαμβάνουν την ανοικοδόμηση του ναού της Αγίας Σοφίας, ακολουθώντας ένα νέο αρχιτεκτονικό ρυθμό, τη βασιλική με τρούλο. Ο ναός χαρακτηρίζεται ως ο καλύτερος στον κόσμο.
 • 560

  Το βυζαντινό κράτος φτάνει στα παλιά του σύνορα

  Οι στρατηγοί Βελισάριος και Ναρσής σημειώνουν μεγάλες νίκες εναντίον των Γότθων και των Βανδάλων. Ο Ιουστινιανός κλείνει συμφωνίες ειρήνης με Πέρσες. Η αυτοκρατορία φτάνει στα παλιά της σύνορα και δικαιολογημένα οι Βυζαντινοί αποκαλούν τη Μεσόγειο "Βυζαντινή λίμνη".