as idades da historia

Timeline created by aulade6c2
In History
 • Period:
  50,000 BCE
  to
  3,500 BCE

  prehistoria

 • Period:
  3,500 BCE
  to
  476

  idade antiga

 • 8

  formación dos reinos cristiáns

  formación dos reinos cristiáns
  Os cristiáns do norte da península ofreceron gran resistencia aos musulmáns
 • 111

  os reinos xermanos

  os reinos xermanos
  tras a caída do imperio romano,na península ibérica instaláronse dous pobos xermanos
 • 476

  caida do imperio romano

  caida do imperio romano
  no ano 476,o último emperador romano foi derrotado e o imperio dividiuse en pequenos reinos independentes
 • Period:
  476
  to
  Jan 1, 1492

  idade media

 • Jan 1, 711

  a conquista musulmá

  a conquista musulmá
  no ano711,os musulmáns ,procedentes do norte de áfrica ,derrotaron os visigodos na batalla de Guadalete
 • Jan 1, 780

  A sociedade

  A sociedade
  A sociedade dos reinos cristiáns dividíase en tres grupos ou estamentos-anobreza,o clero e os capesiños
 • 1469

  OS reis catolicos

  OS reis catolicos
  En 1469,os príncipes Isabel de castela e Fernando de aragón casaron.Conquistaron Granada en 1492,as illas Canarias en 1496 e o reino de Navarra en 1512.Incorporaron o reino de Nápoles,en Italia.En África conquistaron Melilla e outros ñpequenos territorios e comenzaron a conquista de América.
 • 1492

  o descubrimento de américa

  o descubrimento de américa
  no século xv,moitas persoas crían que a terra era plana.Pero Cristovo Colón,un mariñeiroxenovés,estaba convencido de que era redonda.
 • Period:
  Jan 1, 1492
  to

  idade moderna

 • 1516

  O reinado de Carlos 1

  O reinado de Carlos 1
  Carlos 1 foi o primeiro rei da dinasía dos Austrias. Naceu en Gante e heredou un conxunto de territorios moi diferentes entre si
 • 1557

  Filipe 2

  Filipe 2
  En 1556 Carlos 1 retirouse ao mosteiro de yuste e cedeulle o trono a Filipe 2.En europa,venceo os franceses na batalla de san Quintin en 1557.No mediterráneo,venceu os turcos na batalla de Lepanto en 1571
 • Filipe 3

  Filipe 3
  Tras a morte de Carlos 2 en 1598 , accedeu ao trono español o seo fillo Filipe 3. Este rei apenas tivo intereses polo goberno, que deixou nas mans de validos.Os validos eran persoas da confianza do rei e que gobernaban no seu nome.O valido máis destacado de Filipe 3 foi o duque de Lerma
 • Filipe 4

  Filipe 4
  Filipe 4 chegou ao trono en 1621 e cedeu o goberno a un valido, o conde-duque de Olivares, que embarcou a España en continuas guerras que terminaron por empobrecer o reino
 • Crlos 2

  Crlos 2
  Carlos 2 heredon o trono en 1665,con so catro anos.Por iso a súa nai tivo que gobernar no seu nome ata que alcanzou a maioría de idade.
 • Borbóns

  Borbóns
  A chegada ao trono de España dunha nova dinastía real de orixe francesa a dinastía dos Borbóns. No seculo xviii,España tivo catro reis Filipe v, Fernando vi, Carlos iii e Carlos iv.
 • Filipe v

  Filipe v
  En 1700 Filipe v que era neto do rei francés Luís xiv, converteuse en rei de España
 • Fernando vi

  Fernando vi
  o seu sucesor, continuou coas reformas e impulsou a realización de numerosas obras públicas, como canles e estradas
 • Carlos lll

  Carlos lll
  Rodeouse de eficientes ministros cos que intentou modernizar o país e sacar a España da decadencia
 • Carlos lv

  Carlos lv
  Foi un rei impopular que deixou o goberno de país nas mans do seu ministro Manuel Godoy
 • Period: to

  idade contemporanea

 • A guerra da independencia

  A guerra da independencia
  A principios do século xix Napoleón Bonaparte gobernaba Francia , pero a súa verdadeira anbición era conquistar toda Europa e formar un grande inperio. En 1807, Napoleón decidiu invadir Portugal. Para facelo, necestitaba atravesar España e o rei español Carlos iv permitiullo. Napoleón aproveitou o traslado das súas tropas para ocupar algunhas cidades españolas
 • A constitución de 1812

  A constitución de 1812
  Cando Fernando vii foi obrigado a renunciar ao trono, en España formouse unha Xunta Central que asumiu a defensa do país fronte aos franceses. En 1810, a Xunta reuniu en Cádiz a representantes do país nunhas Cortes para redactar unha constitución. Dous anos despois, o 19 de marzo de 1812, aprobouse a primeira Constitución española, coñecida como LA PEPA.
 • O reinado de Fernando vii

  O reinado de Fernando vii
  Acabada a guerra da independencia , Fernando vii volveu a España. Unha das súas primeiras decisións foi suprimir a Constitución e gobernar como un rei absolutista.
 • A época de Isabel ll

  A época de Isabel ll
  En España existía unha lei que inpedía que as mulleres reinasen. Como Fernando vll non tivo fillos homes, cambiou a lei de sucesión ao trono para que puidese sucedelo a súa filla Isabel. Os moderados eran liberais que querían aumentar o poder da raíña. E os progresistas eran liberais que querían que España se consolidase unha monarquía constitucional, en que o poder da raíña estivese limitado por unha constitución.
 • O final do século xix

  O final do século xix
  Tras a marcha de Isabel ll, aprabouse unha nova constitución que estableceu como forma de estado unha monarquía, por iso se iniciou a procura dun novo rei para España. En 1871 elixiuse a Amadeo de Saboia, fillo do rei Víctor Manuel ll de Italia e Amadeo so durou como rei dous anos por que non o querian como rei. Os Isabeliños son os que querian que Isabel ll fose reina de España e os Carlistas eran partidarios dunha monarquía absolutista que querían que Carlos María Isidro fose o rei de España
 • A Restauración

  A Restauración
  En 1874 proclamouse rei a Afonso Xll, fillo de Isabel ll. Con el iniciouse en España unha nova etapa historica coñecida co nome de Restauración. O partido conservador estaba dirixido por Antonio Cánovas del Castillo. Agrupaba aos propietarios de extensas terras e aos altos mandos do exército. Eran os herdeiros dos moderados. Opartido liberal estaba presidido por Práxedes Mateo Sagasta. Representaban á burguesía. Eran os herdeiros dos progresistas.
 • Afonso Xll

  Afonso Xll
  Afonso Xll morreu en 1885 e sucedeuno o seú fillo Afonso Xlll. A súa nai María Cristina gobernou no seú nome ata quqe fixo 16 anos
 • A ditadura de Primo de Rivera

  A ditadura de Primo de Rivera
  Tras o desastre de Annual, o malestar da poboación foi medrando. Coa escusa de restablecer a orde, o xeneral Miguel primo de Rivera deu un golpe de Estado en 1923
 • A fin da monarquía

  A fin da monarquía
  Cando primo de Rivera deixou o poder, Afonso Xlll mandou formar un novo goberno que restaurase a Constitución e convocase eleccións
 • A SEGUNDA REPÚBLICA

  A SEGUNDA REPÚBLICA
  O 14 de abril de 1931, despois de que Afonso Xlll abandonase España, proclamouse a segunda República e nomeouse presidente a Niceto Alcalá Zamora
 • As reformas da Segunda República

  As reformas da Segunda República
  hay distintas reformas : A reforma agraria, A reforma da ensinanza e a Reforma lavoral. Esas son las tres reformas da segunda república
 • A guerra civil

  A guerra civil
  O 18 de xullo de 1936, o xeneral Francisco Franco, apoiado por unha parte de exército e por todos os que se opoñían as reformas da República, deu un golpe de Estado contra o goberno. Este feito foi o inicio da guerra civil, que se prolongou ata 1939
 • As consecuencias da guerra

  As consecuencias da guerra
  Coma todas as guerras, a guerra civil española foi un tempo de sufrimento en que se conbinaron a fame , o medo e a destrucción
 • Os primeiros anos do franquismo

  Os primeiros anos do franquismo
  Os primeiros anos da ditadura foron difíciles. A represión foi moi dura. Miles de personas que apoiaron a República foron perseguidos e metidos na carcere e outos escaparon de España para que non os meteran na carcera
 • Period: to

  O franquismo unha dictadura

  Tras a guerra, o xeneral Francisco Franco asumiu todo o poder e gobernou de forma autoritaria: Suprimiu a Constitución, Concentrouse todo o poder nunha soa persoa , Prohibíronse os partidos políticos e os sindicatos, Anularonse os estatutos de autonomía e Implantouse a censura
 • Os cambios no franquismo

  Os cambios no franquismo
  A partir da década de 1950, España empezou a ser aceptada internacionalmente. Nesta época, aináronse acordos de cooperación con algúns países, como Estados Unidos, e en 1955 España foi admitida como membro da organización de Nación Unidas (ONU)
 • A fin do franquismo

  A fin do franquismo
  o 20 de novembro de 1975 o xeneral Francisco Franco faleceu. Coa súa morte acabou a ditadura e foi o inicio dun novo tempo en que se inplantou a democracia
 • XOÁN CARLOS 1, REI DE ESPAÑA

  XOÁN CARLOS 1, REI DE ESPAÑA
  Despóis da morte do xeneral Francisco Franco en 1975 Xoán Carlos 1, neto de Afonso Xlll, converteuse en rei de España
 • A constitución de 1978 e o estado das autonomías

  A constitución de 1978 e o estado das autonomías
  Tras as eleccións de 1977, os representantes dos partidos políticos redactaron unha constitucion,que foi aprobada polas Cortes Xerais. O 6 de decembro de 1978, os españois, nun refrendo, dixeron si á actual constitución
 • A consolidación da democracia

  En 1979 volvéronse convocar elecciones e o partido de Adolfo Suarez, UCD gallounas
 • Os gobernos da democracia

  Desde 1981 distintos presidentes sucedéronse no goberno de España son :
  Leopoldo Calvo Sotelo
  Felipe González
  José María Aznar
  José Luis Rodríguez Zapatero
  Mariano Rajoy