Atom

Timeline created by Comilucsike
 • Model Atòmic De Dalton

  Model Atòmic De Dalton
 • Model atòmic de Thomson

  Model atòmic de Thomson
  Consistia en una esfera de material amb càrrega positiva , en la que tenia en el seu interior partícules amb càrrega negativa disposades aleatòriament. Aquestes partícules las va anomenar electrons.
 • Model atòmic de Rutherford

  Model atòmic de Rutherford
  Model que suposa que l'àtom està format per un nucli compacte amb càrrega electrica possitiva i una escorça on els electrons estan distribuïts en diferencia òrbites que tenen diferents nivells energètics
 • Model atòmic de Bohr

  Model atòmic de Bohr
  Model que abandona la idea d' òrbites precises i la substitueix pel concepte d' òrbitals que son la regions de l' espai on hi ha una alta probabilitat de trobar-hi els electrons
 • Model atòmic Quàntic

  Model atòmic Quàntic
  Model atòmic nuclear, que l'àtom com nucli central petit, que concentra la major part de la escorça, que giren al voltant del nucli i descriuren òrbitres circulars.