Befolkningsutviklingen i Norge

Timeline created by emresanden
  • Period: to

    Fase 1: Dødsraten var høyere en fødselsraten

  • Period: to

    Fase 2: Det var høy fødselsrate og synkende dødsrate