Cronológic

Timeline created by kevin_21
In History
 • 120,000 BCE

  Aparició dels primers homínids

  Aparició dels primers homínids
  L'evolució dels éssers humans o evolució humana és el seguit de canvis que van sofrir alguns primats fins a arribar a constituir l'actual espècie de Homo sapiens
 • Period:
  120,000 BCE
  to
  10,000 BCE

  PALEOLÍTIC

  El paleolític es caracteritza, a grans trets, per la utilització d'instruments grossos, pesants, difícils de manejar i, en general, mal treballats. Encara no han desenvolupat una plena capacitat constructora. L'home del paleolític és nòmada, és a dir, s'estableix en un lloc i s'hi queda fins a esgotar-ne els recursos naturals.
 • 10,000 BCE

  Descoberta de l'Agricultura

  Descoberta de l'Agricultura
  La història de l'agricultura és el desenvolupament per la humanitat d'aquesta activitat econòmica.
 • Period:
  10,000 BCE
  to
  4,000 BCE

  NEOLÍTIC

  l neolític és un període de la prehistòria en el qual van tenir lloc innovacions d'una gran transcendència: els éssers humans descobreixen l'agricultura i la ramaderia, i es fan sedentaris, procés conegut com la revolució neolítica.
 • 4,000 BCE

  Descoberta dels metalls

  Descoberta dels metalls
  Dins de l'edat dels metalls, s'hi pot incloure l'edat del coure, l'edat del bronze i l'edat del ferro. Encara que aquestes són classificacions vàlides per a Euràsia i a la costa nord d'Àfrica, no ho són tant per a la resta d'aquest continent i per a Amèrica.
 • Period:
  4,000 BCE
  to
  2,500 BCE

  EDAT DELS METALLS

  L'edat dels metalls és una de les tres grans etapes en les quals tradicionalment s'ha subdividit la Prehistòria Euroasiàtica. Ocupa un període molt ampli en la història caracteritzat pel desenvolupament de les societats humanes de la metal·lúrgia.
 • 2,500 BCE

  Descoberta de l'escriptura

  Descoberta de l'escriptura
  La història de l'escriptura estudia el desenvolupament de llenguatges d'expressió per mitjà de lletres o altres marques. La història de com han evolucionat els sistemes de representació gràfica de llengües en diferents civilitzacions
 • Period:
  2,500 BCE
  to
  473

  EDAT ANTIGA

  'edat antiga o antiguitat és el període de la història entre el naixement de l'escriptura i la caiguda de l'Imperi Romà d'Occident el 476, que marca l'inici de l'edat mitjana. És, per tant, el primer període pròpiament històric.
 • 473

  Caiguda de Roma

  Caiguda de Roma
  La caiguda de l'Imperi Romà d'Occident és el procés de decadència que va portar a la fragmentació de l'Imperi Romà d'Occident l'any 476 i la seva posterior dissolució el 480.
 • Period:
  473
  to
  1492

  EDAT MITJANA

  L'edat mitjana o edat medieval és el període de la història d'Europa que va des del segle v fins al segle xv. Succeeix l'edat antiga, que acaba amb la caiguda de l'Imperi Romà d'Occident, i precedeix el Renaixement i l'era de l'exploració.
 • 1492

  Descoberta d'Amèrica

  Descoberta d'Amèrica
  El terme descobriment d'Amèrica s'utilitza per a referir-se a la primera arribada documentada d'europeus a Amèrica amb grans conseqüències històriques
 • Period:
  1492
  to

  EDAT MODERNA

  L'edat moderna és la quarta de les etapes en què es divideix tradicionalment la història a Occident segons la historiografia francesa. L'inici de l'Edat Moderna es pot fixar entre la Caiguda de Constantinoble
 • Period: to

  EDAT CONTEMPORÀNIA

  L'edat contemporània és el concepte que s'aplica a l'últim gran període històric, que comprèn des de la Revolució francesa l'any 1789 i arriba fins a la nostra actualitat. Tanmateix
 • Revolució francesa

  Revolució francesa
  La Revolució Francesa es considera el model de revolució política de la seva època i va suposar la conquesta del poder per la burgesia i el desplaçament de l'aristocràcia i el clergat.