โครงการปลูกปอเทือง (รร.วัดบ้านโนนคูณ)

Timeline created by kemarat
 • ไถกลบตอซัง

  ไถกลบตอซัง
  10 ธันวาคม 2562
 • หว่านปอเทือง

  หว่านปอเทือง
  15 ธันวาคม 2562
 • สัปดาห์ที่ 1

  สัปดาห์ที่ 1
  ปอเทืองงอกขึ้นมากเป็นต้นอ่อน
 • สัปดาห์ที่ 2

  สัปดาห์ที่ 2
  ปอเทืองเจริญเติบโตเร็วมาก ไม่ค่อยพบวัชพืช
 • สัปดาห์ที่ 3

  สัปดาห์ที่ 3
  ปอเทืองสูงประมาณ120-130 เซนติเมตร
 • สัปดาห์ที่ 4

  สัปดาห์ที่ 4
  ปอเทืองเติบโตหนาแน่นมากขึ้น
 • สัปดาห์ที่ 5

  สัปดาห์ที่ 5
  ปอเทืองเริ่มออกดอกมีดอกตูมเล็กตรงยอด
 • สัปดาที่ 6

  สัปดาที่ 6
  เห็นดอกออกชัดเจน
 • สัปดาห์ที่ 7

  สัปดาห์ที่ 7
  เก็บเกี่ยว (ปอเทือง) เสร็จแล้วไถกลบก่อนลงนา (ปลูกข้าว) จะหว่านปุ๋ยคอก