Danmark i 1800 tallet

Timeline created by Mfg2277
In History
 • Det tyske forbund dannet

  Denne "forening" får stor betydning for Danmark serner hen.
 • Napoleonskrigen

  I 1807 blev Danmark trukket ind i Napoleonskrigen, efter England havde bombet (i 1807).
  Betød at Danmark blev ramt hårdt økonomisk, da de nu ikke kunne tjene penge ved at "de andre" var i krig.
  Danmark endte med at blive en af taberne og måtte derfor afgive Norge til Sverige, som var en af vinderne.

  Efter følgende blev danmark ramt af uheldige ting/ullykker.
 • Danske stat bankerot

 • Styret

  Enevælden væltede ikke efter Napoleons krigen. Styret begyndte ikke at kunne aceptere ikke folk gik imod dem. Så oprør eller foreninger blev nedkæmpet og lukket ag Styret.
  Her i 1817 blev tugt - rasp og forbedringshus nedkæmpet og lederne slået henrettet.
 • Oprør mod jøderne

  I 1819 var der en del oprør mod jøderne da de gik for at være de Rige. Vækkelsesbevægelser (skete på landet) mod præster og statskirken, blev opfattet som trussel, så dem nedkæmpede de. .
 • Slutningen på den hårde økonomiske krise

  Efter Napoleons krigen blev Danmark ramt af en hårder økonomisk krise som slutede her i 1830.
 • Revolurioner i Eruopa

 • Folkevalg indført

  Her indførte regeringen 'Folkevalg'. Dog kun de store skatte ydere fik en ret. Dette betød at godsejerne og proprietærer afgørende indflydelse (politisk). sluttede i 1841.
 • Cencurbestemmelse

  Kongen overvejede at indføre cencus bestemmelse .
 • Skamblingsbanken møderne

  Møderne på Skamlingsbanken, var møder for danskheden. De skulle holde den tyske kultur væk og bevare danskheden.
 • Bønderne Forbud

  Her fik bønderne forbud mod at holde møder om politik (trusel).
 • Bondecirkulæret

  Her fandt de ud af eller besluttede at bondecirkulæret var uklogt og dumt. De ville trække det tilbage, men det var forsent.
 • Period: to

  Danmark i 1800-tallet