DESCOBRIMENTS

Timeline created by nullastres
 • DESCOBRIMENT DE L'ELECTRÓ

  DESCOBRIMENT DE L'ELECTRÓ
  En física, l'electró (símbol e-) és una partícula subatòmica amb una càrrega elèctrica elemental negativa.
  Entre el 1838 i el 1851, el filòsof naturalista britànic Richard Laming va desenvolupar la idea que un àtom estava compost d'un nucli de matèria envoltat per partícules subatòmiques amb càrrega elèctrica.
  Des de llavors altres científics han anat complementant la idea, com ara, l'alemany William Weber o Joseph Jonh Thomson, el qual la va descobiri a fons.
 • MODEL ATÒMIC THOMSON

  MODEL ATÒMIC THOMSON
  El Model atòmic de Thomson, és el model que proposà a principis del segle xx J. J. Thomson per descriure l'estructura dels àtoms. Les teories de Thomson són aquestes: L’Àtom està format per un conjunt d’electrons (càrrega negativa) incrustats en una massa esfèrica uniforme de càrrega positiva. El conjunt és neutre.
 • PUBLICACIÓ DE LA TEORIA DE LA RELATIVITAT

  PUBLICACIÓ DE LA TEORIA DE LA RELATIVITAT
  En física, el terme relativitat s'utilitza per a referir-se a les transformacions matemàtiques que cal aplicar per a descriure els fenòmens en diferents sistemes de referència. La teoria de la relativitat es refereix a les teories que Albert Einstein va publicar entre 1905 (teoria de la relativitat especial) i 1916 (teoria de la relativitat general).
 • DESCOBRIMENT DEL PROTÓ

  DESCOBRIMENT DEL PROTÓ
  En física, el protó és una partícula subatòmica amb càrrega elèctrica positiva. Els protons formen part del nucli atòmic.
  Després del descobriment del nucli atòmic per Ernest Rutherford el 1911, Antonius Van den Broek va proposar que el lloc de cada element de la taula periòdica (el seu nombre atòmic) era igual a la seva càrrega nuclear.
 • MODEL ATÒMIC RUTHERFORD

  MODEL ATÒMIC RUTHERFORD
  1911 Ernest Rutherford va publicar un model atòmic. Les teories de Rutherford són:
  La major part de la massa i tota la càrrega positiva es concentra en el nucli.
  L’àtom és molt més gran que el nucli, i inclou l’escorça electrònica, que és la regió on els electrons fan òrbites circulars al voltant del nucli.
  Àtoms formats per protons (p+), neutrons (n) i electrons (e-).
  Els àtoms del mateix element, tenen els mateixos protons (nombre atòmic z), però poden tenir massa diferent (isòtop).
 • MODEL ATÒMIC BOHR

  MODEL ATÒMIC BOHR
  El model atòmic de Bohr és un model que representa, de manera gràfica, la matèria en la seva dimensió atòmica. (1913)
  Les teories de Bohr són aquestes: L'electró es mou fent òrbites circulars al voltant del nucli sense emetre energia.
  L’energia de l’electró dins l’àtom, nomès pot ocupar unes òrbites o estats estacionals al voltant del nucli amb uns determinats valors d’energia.
  Quan un electrò passa d’una òrbitra a una altra, emet energia en forma de radiació electromagnètica.
 • DESCOBRIMENT DEL POSITRÓ

  DESCOBRIMENT DEL POSITRÓ
  El positró és l'antipartícula de l'electró: és una partícula amb igual massa i espín que l'electró, però amb càrrega elèctrica oposada (positiva en comptes de negativa).
  El positró el va descobrir Carl D. Anderson (1932), però abans va ser teoritzada per Paul Dirac (1928).
 • DESCOBRIMENT DEL NEUTRÓ

  DESCOBRIMENT DEL NEUTRÓ
  El el neutró és una partícula subatòmica que té com a símbol n o n0, sense càrrega elèctrica i de massa lleugerament superior a la del protó.
  Fou descobert per James Chadwick l'any 1932.
 • FORMACIÓ DEL CERN

  FORMACIÓ DEL CERN
  Fundat el 1954 per 12 països europeus, el CERN és avui dia un model de col·laboració científica internacional i un dels centres d'investigació més importants en el món. Actualment compta amb 21 estats membres, els quals comparteixen el finançament i la presa de decisions en l'organització.
 • DESCOBRIMETNDELS QUARKS

  DESCOBRIMETNDELS QUARKS
  Un quark és una partícula elemental i un component fonamental de la matèria. Els quarks es combinen per formar partícules compostes anomenades hadrons, els més estables dels quals són els protons i els neutrons, els components dels nuclis atòmics.
  Els quarks foren introduïts com a parts d'un model esquemàtic dels hadrons i hi hagué poques proves de la seva existència física fins als experiments de dispersió inelàstica profunda realitzats al SLAC National Accelerator Laboratory el 1968.
 • POSADA EN FUNCIONAMENT DE L’LHC

  POSADA EN FUNCIONAMENT DE L’LHC
  LHC és un experiment de física de partícules en operació a l'accelerador de partícules LHC. Es va posar en funcionament el 10 de setembre del 2008.