DESCOBRIMENTS DEL SEGLE XV-XVI

Timeline created by ferran genescà..
In History
 • 1447

  Impremtes movibles

  Impremtes movibles
  L'impremta mobil la va crear Gütenber Johannes, esta bassada en unes peces habitualment metíliques en forma de prisma que s'empren en tipografia.
 • Period:
  1447
  to

  EDAT MODERNA

 • 1502

  Rellotge de butxaca

  Rellotge de butxaca
  El rellotge de butxaca el va inventar Heinlein Peter. El rellotge de butxaca és un tipus de rellotge mecànic, normalment de corda, per la seva petita mida es pot portar en una butxaca i d'aquí be el nom.
 • 1543

  Teoría heliocéntrica del sistema solar

  Teoría heliocéntrica del sistema solar
  La teoría heliocéntrica la va inventar Copérnico Nicolas. La teoria heliocèntrica o heliocentrisme és un model astronòmic segons el que la Terra i els planetes es mouen al voltant d'un Sol.
 • 1546

  Pols magnètics de la terra

  Pols magnètics de la terra
  Els pols magnètics els va descobrir Mercator Gerardus. El pol magnètic es genera per l'activitat interna de la Terra. És el que fa que les brúixoles, actualment, apuntin en la direcció nord, sud, est i oest.
 • 1553

  Circulació de la sang (primer en descriure-la)

  Circulació de la sang (primer en descriure-la)
  Servet Miguel va ser la primera persona en descriure la circulació de la sang. El sistema circulatori és l'encarregat de transportar la sang des del cor fins a totes les diferents parts del cos.
 • Hidrostàtica

  Hidrostàtica
  Stevin Simon va ser l'inventor de la hidrostàtica. La pressió hidrostàtica és aquella que el mateix fluid en repòs exerceix sobre el seu pes.
 • Pèndol

  Pèndol
  Galilei, Galileu va ser l'inventor del pèndol. El pèndol esta basat en una peça solida que a traves de la gravetat i subjectat de manera que pot girar lliurement pot mostrar si en la superfície que esta colcat esta plana o no.
 • Fraccions decimals

  Fraccions decimals
  Les fraccions decimals les va inventar Stevin, Representa una part d'un tot o de una manera més general qualsevol nombre de parts iguals.
 • Llei de la caiguda dels cossos

  Llei de la caiguda dels cossos
  La Llei de la caiguda dels cossos la va possar en practica Galilei, Galileu. Consisteix en que la caiguda lliure és el moviment d'un cos sota l'acció d'un camp de gravetat.
 • Microscopi òptic

  Microscopi òptic
  El microscopi òptic el va crear Janssen, Zacharias i Janssen, Hans. Un microscopi òptic és un microscopi basat en lents òptiques tal com indica el seu nom.
 • Termòmetre

  Termòmetre
  El termòmetre el va inventar Galilei, Galileo. El termòmetre és un instrument que mesura la temperatura.
 • Pi, Valor de

  Pi, Valor de
  El valor de pi el va inventar van Ceulen, Ludolf. En matemàtiques, π és la constant d'Arquimedes, una constant que relaciona el diàmetre de la circumferència amb la longitud del seu perímetre.
 • Period: to

  Electricitat

  L'electricitat la va descobrir Gilbert, William. En física, l'electricitat és la presència d'un moviment de càrregues elèctriques. L'electricitat va ser estudiada des de l'antiguitat però no va començar a ser utilitzada fins als segles xvii i xviii. Va ser a finals del segle xix quan l'enginyeria elèctrica va aconseguir utilitzar l'electricitat. L'electricitat es uns dels invents mes utilitzats en avui en dia.