ИСТОРИЈА МУЗИКЕ - ВРЕМЕНСКА ЛИНИЈА

Timeline created by Snezana Sallai Tibor
In Music
 • Period:
  10,000 BCE
  to
  3,200 BCE

  ПРАИСТОРИЈА

  Праисторија траје од постанка човека до појаве првог писма.
  У праисторији је музика била саставни део свакодневног живота заједнице ( магијска у ритуалима, обредима, при раду..) Често је била уско повезана са плесом и мимиком.
 • 3,200 BCE

  ПРАИСТОРИЈА

  ПРАИСТОРИЈА
  ОД ПОСТАНКА ЧОВЕКА ДО ПОЈАВЕ ПРВОГ ПИСМА 3.200 ПРЕ НОВЕ ЕРЕ
  https://youtu.be/5M6MhYvajQs
 • Period:
  3,000 BCE
  to
  476

  СТАРИ ВЕК - АНТИКА

  Античко доба (лат. antiquas = стар) обухвата време појаве првих цивилизација (око 3000 година пре Христа до пада западног римског царства око 476. године нове ере). Прве цивилизације су били: народи Месопотамије (Сумери, Асирци и Вавилонци), Египта, Кине, Индије, Палестине, Грчке и Рима.
  Друштво је било робовласничко. Јавља се прво писмо, а Грчка и Рим су били најразвијенији.
  Разликује се музика за владајућу класу и музику народа, веровало се у божанску моћ музике, појављује се прва нотација
 • 200

  СТАРИ ВЕК - АНТИКА

  СТАРИ ВЕК - АНТИКА
 • Period:
  476
  to
  1500

  СРЕДЊИ ВЕК

  Почиње падом Римског царства и траје 10 векова.
  Мрачан период, крсташки ратови, сеобе народа, феудално друштво.
  Музика је била духовна и световна. Црквено певање - византијско и Грегоријански корал.Развијају се и вишегласни облици певања.
  Световна музика је била углавном љубавне тематике )љубав витезова и лепих госпа).
  Музички облици-духовни -мотет, литургија, миса, опело; световни - мадригал, кача и балада..
 • 1200

  СРЕДЊИ ВЕК

  СРЕДЊИ ВЕК
  ДУХОВНА МУЗИКА
  ОСМОГЛАСНИК
  https://youtu.be/F9tO2sCTdy8
  ГРЕГОРИЈАНСКИ КОРАЛ
  https://youtu.be/YqaNkR7_Fhg
  СВЕТОВНА МУЗИКА
  https://youtu.be/zNNm-wnfZ-U
 • Period:
  1400
  to

  ХУМАНИЗАМ И РЕНЕСАНСА

  Обухвата 15. и 16. век. Израз ренесанса је настао од француске речи renaissance, што значи препород. Означава препород човека који се враћа уметности. Музика се изводила у црквама, племићким дворовима, богатим грађанским домовима.
  Музику карактеришу хомофонија и полифонија.
  У ренесанси се развијају: духовни облици вишегласја-мотет и миса: световни облици вишегласја - мадригал и шансон.
  Представници ренесансе су били: Ђовани Пјерлуиђи да Палестрина и Орландо ди Ласо.
 • 1565

  ХУМАНИЗАМ И РЕНЕСАНСА

  ХУМАНИЗАМ И РЕНЕСАНСА
 • Period: to

  БАРОК

  Обихвата период 17. века до смрти Јохана Себастијана Баха.Стил одликују контрасти, украси.
  Музички облици барока су: опера, ораторијум, кантата, свита, концерт, фуга.
  Представници су: Јохан Себастијан Бах, Георг Фридрих Хендл, Клаудио Монтеверди, Антонио Вивалди.
 • Period: to

  КЛАСИЦИЗАМ

  Обухвата другу половину 18. века и почетак 19. века. Карактеришу га бурне промене у друштву са једне стране и складност, симетрија, ред у уметности са друге стране.
  Развој грађанства и ширење грађанске свести, утицале су на развој музике која одише елеганцијом, ведрином, грациозношћу,лакоћом у којој влада ред и склад.
  Музики облици: соната, солистички концерт, гудачки квартет, симфонија, опера,
  Представници: Јозеф Хајдн, Волфганг Амадеус Моцарт, Лудвиг ван Бетовен.
 • КЛАСИЦИЗАМ

  КЛАСИЦИЗАМ
  Волфганг Амадеус Моцарт "Чаробна фрула"
  https://youtu.be/BayTtpYP-bk
  Лудвиг ван Бетовен - 9. симфонија ("Ода радости")
  https://youtu.be/53nLxEO10nA
 • Period: to

  РОМАНТИЗАМ

  Обухвата 19. век. Ствараоци се окрећу личним осећањима и кроз своја дела изражавају љубав, патњу, радост, разочарење, радост живљења. Људска душа је у првом плану.
  Музички облици: соло песма, клавирска минијатуера, симфонијска поема, опера, балет.
  Композитори: Франц Шуберт, Роберт Шуман, Фредерик Шопен, Николо Паганини, Франц Лист, Антоњин Дворжак, Ђузепе Верди, Петар Иљич Чајковски.
 • РОМАНТИЗАМ

  РОМАНТИЗАМ
  Фредерик Шопен - Минут валцер - клавирска минијатура
  https://youtu.be/9ECG2og4uYo
  Франц Шуберт - Серенада - соло песма
  https://youtu.be/nd8oYb5yc7w
  Густав Малер - 8. симфонија - симфонија
  https://youtu.be/9WhNn6zxqVg
  Едвард Григ - Клавирски концерт а-мол - концерт
  https://youtu.be/5Xw2aiO0gdI
  Петар Иљич Чајковски - "Лабудово језеро" - балет
  https://youtu.be/4Iwt4LrsuWc
  Бедћих Сметана - "Влтава" - симфонијска поема (програмска музика)
  https://youtu.be/uI8iTETiSqU
 • Period: to

  МУЗИКА НОВОГ ДОБА

  -Импресионизам
  Клод Дебиси - Арабеска бр. 2
  -Експресионизам
  Штокхаузен - Комад за клавир 10.
  https://youtu.be/olSF_Efqd8I
  -Неокласицизам
  https://youtu.be/coxgnE3aTs0
  -Авангарда/модерна (додекафонија, серијална музика, електронска/конкретна музика,алеаторика, минимализам)
  -Постмодерна