Eix Cronològic

Timeline created by yraoudi
 • Period: to

  Descobriment de l'electró

  És una partícula negativa.
 • Period: to

  Descobriment de l'electró

  És una partícula negativa.
 • Period: to

  Model atòmic de Thomson

  esfera positiva, que a dins tenia partícules negatives
 • Period: to

  Descobriment del protó

  és una partícula positiva, contrari de l’electró
 • Period: to

  Descobriment del protó

  és una partícula positiva, contrari de l’electró
 • Period: to

  Model atòmic de Rutherford

  La càrrega positiva al nucli electrons orbiten al voltant
 • Period: to

  Model atòmic de Bohr

  els electrons giren al voltant del nucli d'una manera aleatoria
 • Period: to

  Descobriment del neutró

  El neutró sense càrrega. Es troba al nucli
 • Period: to

  Descobriment del positró

  Són partícules positives massa petites
 • Period: to

  Descobriments dels quarks

  Els quarks són les partícules més petites que s’han pogut trobar