Eix cronològic

Timeline created by Centelles
In Film
 • 1553

  Càmera Obscura

  Càmera Obscura
 • Daguerreotip

  Daguerreotip
 • Calotip

  Calotip
 • Micròfon

  Micròfon
 • kodak 100 vista

  kodak 100 vista
 • Càmara Leica

  Càmara Leica
 • Cinema Sonor

  Cinema Sonor
 • Televisió

  Televisió
 • La primera càmera instantània

  La primera càmera instantània
 • Amplificadors

  Amplificadors
 • Videocassets

  Videocassets
 • Primera càmera digital

  Primera càmera digital
 • Primera càmera digital professional

  Primera càmera digital professional
 • Primera càmera en un mòbil

  Primera càmera en un mòbil
 • Càmera digital actual

  Càmera digital actual