ETAPES DE LA HISTÒRIA

Timeline created by Bruna16
In History
 • 120,000 BCE

  APARICIÓ DELS PRIMERS HOMÍNIDS

 • Period:
  120,000 BCE
  to
  10,000 BCE

  PALEOLÍTIC

  El paleolític és una etapa de la prehistòria dels humans caracteritzada per l'ús d'instruments de pedra tallada, encara que també s'utilitzaven altres matèries primeres orgàniques.
 • Period:
  10,000 BCE
  to
  4,000 BCE

  NEOLÍTIC

  El neolític és un període de la prehistòria en el qual van tenir lloc innovacions d'una gran transcendència: els éssers humans descobreixen l'agricultura i la ramaderia, i es fan sedentaris, procés conegut com la revolució neolítica.
 • Period:
  4,000 BCE
  to
  2,500 BCE

  EDAT DELS METALLS

  L'edat dels metalls és una de les tres grans etapes en les quals tradicionalment s'ha subdividit la Prehistòria Euroasiàtica. Ocupa un període molt ampli en la història caracteritzat pel desenvolupament de les societats humanes de la metal·lúrgia.
 • Period:
  2,500 BCE
  to
  -473 BCE

  EDAT ANTIGA

  L'edat antiga o antiguitat és el període de la història entre el naixement de l'escriptura i la caiguda de l'Imperi Romà d'Occident el 476, que marca l'inici de l'edat mitjana. És, per tant, el primer període pròpiament històric.
 • Period:
  1,789 BCE
  to
  2,021 BCE

  EDAT CONTEMPORÀNIA

  L’edat contemporània s’inicia amb la Revolució francesa, l’any 1.789, on els francesos es
  rebel·len contra el rei perquè el poder no només estigui en les seves mans, sinó que es
  divideixi entre el PARLAMENT, el REI i els MINISTRES, i els JUTGES i TRIBUNALS.
  Aquest fenomen es coneix amb el nom de liberalisme.
 • Period:
  1,492 BCE
  to
  1,789 BCE

  EDAT MODERNA

  L'edat moderna és la quarta de les etapes en què es divideix tradicionalment la història a Occident segons la historiografia francesa. L'inici de l'Edat Moderna es pot fixar entre la Caiguda de Constantinoble (any 1453) i el Descobriment d'Amèrica (any 1492), i la seva fi en la Revolució Francesa (any 1789) ,[2] va començar a néixer un nou sistema econòmic, el mercantilisme.
 • Period:
  -473 BCE
  to
  1,492 BCE

  EDAT MITJANA

  L'edat mitjana o edat medieval és el període de la història d'Europa que va des del segle v fins al segle xv. Succeeix l'edat antiga, que acaba amb la caiguda de l'Imperi Romà d'Occident, i precedeix el Renaixement i l'era de l'exploració.
 • 473

  CAIGUDA DE ROMA

  La caiguda de l'Imperi Romà d'Occident és el procés de decadència que va portar a la fragmentació de l'Imperi Romà d'Occident l'any 476 i la seva posterior dissolució el 480. Ròmul Augústul, sovint considerat erròniament l'últim emperador romà d'Occident, fou deposat el 476 pel capitost germànic Odoacre.
 • 1492

  DESCOBERTA D'AMÈRICA

  El terme descobriment d'Amèrica s'utilitza per a referir-se a la primera arribada documentada d'europeus a Amèrica amb grans conseqüències històriques Al segle xv, el terme descobriment era sinònim de cristianització.
 • REVOLUCIÓ FRANCESA

  La Revolució Francesa es considera el model de revolució política de la seva època i va suposar la conquesta del poder per la burgesia i el desplaçament de l'aristocràcia i el clergat. En acabar el segle xviii, el regne de França, com la major part d'Europa, estava sotmesa a l'Antic Règim.
 • DESCOBERTA D'ESCRIPTURA

  L'escriptura és un mètode de comunicació humana que es realitza mitjançant signes visuals que constitueixen un sistema, que pot o no expressar sense ambigüitat tot el que pot dir una llengua determinada. El domini de l'escriptura i la lectura associada s'anomena alfabetisme.
 • DESCOBERTA DELS METALLS

  L'edat dels metalls és una de les tres grans etapes en les quals tradicionalment s'ha subdividit la Prehistòria Euroasiàtica. Ocupa un període molt ampli en la història caracteritzat pel desenvolupament de les societats humanes de la metal·lúrgia.
 • DESCOBERTA DE L'AGRICULTURA

  a història de l'agricultura és el desenvolupament per la humanitat d'aquesta activitat econòmica.
  Espelta, un conreu antic.
  El descobriment durant el neolític de la possibilitat de conrear plantes es considera com una revolució en la història de la humanitat.