EVOLUCIÓ HISTÒRICA DE L'EMPRESA

Timeline created by claudiaoliverasc
 • 1100

  (Gremis)

  (petits artesans)
 • 1199

  Primeres fàbriques

 • 1500

  Primeres empreses comercials

  (venen productes que fabriquen).
 • 1500

  Participació de socis a les fàbriques

 • 1500

  Societat anònima i capitalisme.

 • 1a Revolució Industrial

  Mecanització de les fàbriques, la màquina de vapor, la millora de
  les comunicacions, el ferrocarril, etc., (necessitat de majors capitals).
 • Diners i bancs com a prestadors

 • Segona Revolució Industria

  descobriments científics i tecnològics
 • Producció en massa

  necessitaven gran quantitat d'obrers
 • Tècniques direcció i organització empresarial

 • Henry Ford introdueix cadena de muntatge

 • Segle XX: deixen de banda productes en sèrie

 • Globalització, noves tecnologies, nous mercats a internet...