მე და ენერგია

Timeline created by ana kvelashvili
 • პროექტის გაცნობა

  მოსწავლეებს გავაცნობ პროექტის შესახებ
 • მოსწავლეების ჯგუფებად გადანაწილება

 • მეზობელი სოფლის სკოლის მოსწავლეების დამეგობრება

  მოხდება მეზობელი სოფლის მოსწავლეებთან შეხვედრა და გაცნობა
 • ინფორმაციის მოძიება სოფლის მოსახლეობის რა ნაწილი იყენებს ალტერნატიულ საწვავს

  მოიძიებენ ინფორმაციას,ჩაატარებენ გამოკითხვას შეადგენენ დიაგრამას
 • პოსტერის შექმნა

  შექმნიან პოსტერს ენერგიის ალტერნატიული წყაროების შესახებ
 • ექსკურსია ქარის ელექტრო სადგურში

  მოსწავლეები პროექტის ფარგლებში ეწვევიან გორის ქარის ელექტრო სადგურს