filosofia

Timeline created by facebooker_1313683932135669
In History
 • Period:
  -600 BCE
  to
  500

  Filosofia Antiga

  La filosofia Antiga te tres periodes, Elenastic,Socràtic i
  Presocràtic
 • Period:
  -501 BCE
  to
  -400 BCE

  Període Presocràtic

  La filosofia presocràtica és el període de la història de la filosofia grega que s'estén des del seu començament, amb Tales de Milet (nascut al segle VII a. C.), fins a les últimes manifestacions de el pensament grec no influïdes pel pensament de Sòcrates , tot i que siguin cronològicament posteriors a ell.
 • Period:
  -399 BCE
  to
  -388 BCE

  Període Socràtic

  Des de la perspectiva socràtica, la filosofia és imprescindible per viure. Millor encara, és una manera de vida, l'única manera possible de vida humana veritable. En aquest sentit, les proposicions, les proves i les hipòtesis passen a ser parts vives de l'home, i el pensar es converteix en el més ple dels sentiments, en l'obra moral per antonomàsia, en el camí per perseguir la santedat de Déu mateix .
 • Period:
  -323 BCE
  to
  -148 BCE

  Peíiode Helenistic

  El període hel·lenístic abasta des de la mort d'Alexandre el Gran (323 a. C.) fins a la invasió de Macedònia pels romans (148 a. C.). Les ciutats gregues perden la seva independència i Atenes seva hegemonia comercial, política i en menor mesura la cultural. A les ciutats-Estat succeeixen les monarquies hel·lenístiques.
 • Period:
  100
  to
  700

  Patristica

  L'interès de la Patrística per a la història de la filosofia, diu Julián Marías (filòsof i escriptor espanyol n. El 1914, deixeble d'Ortega i Gasset), no rau només en el seu valor intrínsec, en el qual li correspon com a expressió d'una fase de pensament, sinó que ha estat el nucli germinal que s'ha nodrit tota la tradició filosòfica de l'Edat Mitjana, i la seva acció s'ha exercit així en tots els segles següents.
 • Period:
  500
  to
  1350

  Filosofia Medieval

  La filosofia medieval te 3 períodes, la Patrística, la Emprisme i la Escolàstica
 • Period:
  700
  to
  1100

  empirisme

  El empirisme és una teoria filosòfica que enfatitza el paper de l’experiència, lligada a la percepció sensorial, en la formació del coneixement.
 • Period:
  1100
  to
  1350

  ESCOLÀSTICA

  La escolástica (del latín scholasticus, y éste a su vez del griego σχολαστικός ‘aquel que pertenece a la escuela’) és una corrent teològica i filosòfica que utilitza part de la filosofia grecolatina clàssica per comprendre la revelació religiosa del cristianisme.
 • Period:
  1350
  to

  Filosofia Renacentista

  Surgeix el humanisme.
  Humanisme:
  El Humanisme es refiereix a una gama de filosofías y perspectivas éticas que ponen énfasis en el valor y las acciones de los seres humanos, individual y colectivamente, y que, por lo general, prefieren el pensamiento individual y la evidencia (racionalisme, empirisme) sobre les doctrines establertes o la fe religiosa.
 • Period: to

  Filosofia Moderna

  Abarca 2 corrents de pensament.
 • Period: to

  EL MATERIALISME

  El materialisme filosòfic va ser un gran corrent filosòfic en la que moltes persones van expressar el seu gust cap al material deixant enrere el veritable sentit de la vida.
 • Period: to

  EL IDEALISME CRÍTIC

  El idealismo trascendental o crítico es una concepció epistemológica y metafísica propusada per el filósof prusiano Immanuel Kant en el siglo XVIII.
 • Period: to

  Filosofia Contemporania

  Comprèn les següents escoles:
  Escola nihilista
  Escolas críticas:
  1ª escloa de Francfurt
  2ª escola de Francfurt
  Escola neotomista
  Escola de Interpretación Hermenéutica
  Escola neoplatónica
  Filosofía del lenguaje
  Epistemología
  El Círculo de Viena