Geokronoloogiline skaala Evelina Gorjatseva G2E

Timeline created by Evelina Gorjatševa
 • 4,600 BCE

  Hadaikum

  Hadaikum
  Hadaikum oli vulkaaniliselt väga aktiivne periood, samuti tabasid Maad segased meteoriidisajud. Kivimid on säilinud Gröönimaal, Kanadas ja Austraalias.
 • Period:
  4,600 BCE
  to
  4,000 BCE

  Hadaikum

 • 4,000 BCE

  Arhaikum ehk ürgeoon

  Arhaikum ehk ürgeoon
  Elu teke 3,8 mld aastat tagasi. Meredes arenesid algelised eluvormid.Arhaikumi ladestusest on pärit vanimad leitud stromatoliidid - mikroorganismide, sh tsüano - ja purpurbakterite ning mitmesuguste vetikate toimel kujunenud kihilised moodustised.
 • Period:
  4,000 BCE
  to
  2,500 BCE

  Arhaikum ehk ürgeoon

  Arhaikum on geokroonilise skaala vanim eoon. Ta on sama vana kui Maa seega pole talle algust paika pandud. Arhaikumi ajavahemik on ligikaudu 4,55 kuni 2,5 miljardit aastat tagasi.
 • 2,500 BCE

  Proterosoikum ehk agueoon

  Proterosoikum ehk agueoon
  Tänu fotosünteesivte tsüanobakteritele suurenes atmosfääris ja ookeanide pinnakihis hapnikusisaldus Toimus mitu suurt jäätumist, mille ajal Maa oli ulatuslikult jääga kaetud.
 • Period:
  2,500 BCE
  to
  -542 BCE

  Proterosoikum ehk agueoon

 • -542 BCE

  Kambrium

  Kambrium
  Kambriumis tekkisid kõik peamised organismide ehitustüübid, samuti suurem osa tänapäevast loomahõimkondadest. Kambriumi plahvatus - väga kiire evolutsioon. Kambriumis kasvas planktilise vetikate hulk, loomariiki ilmusid selgrootute rühmad, nt käsnad, ainuõõssed, käsijalgsed, limused ja lülijalgsed. Paljudel loomadel kujunes mineraalne toes, nt koda tigudel ja karpidel ning tugev välisskelett trilobiitidel.
 • Period:
  -542 BCE
  to
  -252 BCE

  parleosoikum ehk vanaaegkond

 • Period:
  -542 BCE
  to
  -1 BCE

  Fanerosoikum

 • -485 BCE

  Ordoviitsium

  Ordoviitsium
  Troopikameredes elas rikkalik elustik: käsijalgsed, trilobiidid, korallid jt.Ilmusid esimesed maismaataimed. Kliima oli valadavalt soe, kuid ajastu lõpul toimus kliima kiire jahenemine, mis lõppes jääajaga. Jäätumine tõttu alanes ookeanipind kuni 100 m võrra ja selle tõttu muutusid paljud madalmered kuivaks maismaaks. Tänu sellele tõi see kaasa mereelustiku massilise väljasuremise.
 • -443 BCE

  Silur

  Silur
  Siluri ajastu soojades meredes kujunesid käsnade, korllide ja lubivetikate ehitatud rifid, ujusid primitiivsed kalad. Ajastul jätkasid taimed maismaa asustamist. Need olid väikesed, lihtsa ehitusega ning kasvasid niisketel, sageli üleujutatavatel aladel.Maismaad hakkasid asustama ka loomad. Need olid tuhatjalgsed, meriskorpionid ja skorpionid.
 • -419 BCE

  Devon

  Devon
  Troopikameredes elas rikkalik põhjaelustik - käsijalgsed, okasnahksed ja trilobiidid. Devoni algul oli maismaataimestik veel madal ja hõre, siis ajastu lõpuks olid tekkinud esimesed metsad. Ilmusid esimesed kahepaiksed - selgroogsed, kes olid võimelised lühikest aega ka maismaal hakkama saama.
 • -359 BCE

  Karbon

  Karbon
  Karbonis katsid maismaad võimsad metsad, kus kasvasid tänapäeva osjade, koldade ja sõnajalgade hiigelsuured puukujulised eellased. Karboni ajastuga võrreldaval hulgal kivisütt ei ole tekkinud ühelgi teisel geoloogilisel ajastul. Maismaal elas rohkesti lülijalgseid, osal putukatel tekkis lennuvõime. Maismaale ilmusid esimesed roomajad.
 • -299 BCE

  Perm

  Perm
  Permi ajastul tekkis hiidmanner Panganea, mida ümbritses hiiglaslik Pantalassa ookean. Hiidmandri sisealal oli kaetud kuiva kõrbega, kus valitses karm kliima. Maismaaloomastikus oli ülekaalus roomajad, kes suutsid sellistes tingimustes elada. Permi ajastu lõppes Maa ajaloo suurima väljasuremisega, mille tulemusena kadus kuni 95% kõigist Maad asustanud liikidest.
 • -252 BCE

  Triias

  Triias
  Triiase ajastu alguse elustik oli üsna liigivaene, sest permi ajastu lõpul toimunud väljasuremisest taastumiseks kulus elustikul kuni 10 miljonit aastat. Ilmusid esimesed dinosaurused, kellest sai järjekordsed väljasuremise tõttu peamine loomarühm maismaal.Samuti ilmusid esimesed imetjad, meredes suurenes ammoniitide ja karpide osakaal.
 • Period:
  -252 BCE
  to
  -66 BCE

  mesosoikum ehk keskegkond

 • -201 BCE

  Juura

  Juura
  Ilmusid esimesed linnud, krokodillid ja kilpkonnad. Ookeanides elas rohkelt merelisi roomajaid - ihtüosaurusi ja plesiosaurusi. Juura ajastu meredes elasid juba tänapäevast tüüpi kalad.
 • -145 BCE

  Kriit

  Kriit
  Ilmusid esimesed õistaimed, mis vallutasid kiiresti kõik maismaa ökonišid ja hakkasid domineerima kogu Maa maismaataimestikus. Maismaal valitsesid dinosaurused. Kriidi lõpul toimunud massilise väljasuremise käigus hävisid dinosaurused, paljud merelised roomajad jt. Üheks peamiseks väljasuremise põhjuseks peetakse meteoriidiplahvatust.
 • -66 BCE

  Paleogeen

  Paleogeen
  Pärast dinosauruste ja teiste hiidroomajate väljasuremist algas paleogeenis lindude ja imetajate kiire evolutsioon. Enamik imetajaid elas maismaal, kuid vaalade eellased asusid elame meredesse. Ilmusid esimesed primaadid. Alguses oli kliima soe ja niiske, kuid seejärel akkas kliima järk-järgult jahenema. Paleogeenis kujunesid ulatuslikud rohumaad - preeriad ja savannid, mis asendasid seniseid metsi.
 • Period:
  -66 BCE
  to
  -1 BCE

  Kainosoikum ehk uusaegkond

 • -23 BCE

  Neogeen

  Neogeen
  Laiemalt hakkasid levima maod, konnad ja laululinnud. Neogeenis kujunesid välja tänapäevased imetajad ja linnud. Aafrikas ilmusid varased hominiidid - inimese eellased. Jahenes Maa, mis tõi kaasa korduvaid jäätumisi, Poolustel kujunes jääkate.
 • -3 BCE

  kvaternaar

  kvaternaar
  Ilmusid inimese vahetud eellased - perekond Homo esindajad, kelle Aafrikas alanud evolutsioon on viinud tänapäevase inimese Homo sapiens`i tekkimiseni. Kvaternaari jooksul on välja surnud paljud imetajad(mammut, karvane ninasarvik) ja linnuliike(dodo, moa). Mitmete loomade väljasuremist seostatakse inimese üha kasvava mõjuga planeedi elustikule.