Geschiedenis tijdvak 1 t/m 7

Timeline created by floordeen
In History
 • Period:
  23,000 BCE
  to
  -50 BCE

  Tijdvak 1: jagers en boeren

 • 13,000 BCE

  permanente bewoning Noord-Europa

 • 11,500 BCE

  laatste ijstijd

 • 10,000 BCE

  landbouwrevolutie Midden-Oosten

 • 8,000 BCE

  veeteelt en temmen van dieren ontstaat

 • 3,500 BCE

  eerste steden in Irak

 • 3,300 BCE

  Ötzi

 • 3,300 BCE

  uitvinding spijkerschrift in Irak

 • 3,000 BCE

  uitvinding hiërogliefenschrift in Egypte

 • Period:
  3,000 BCE
  to
  500

  Tijdvak 2: Grieken en Romeinen

 • Period:
  1,600 BCE
  to
  1,200 BCE

  Myceense cultuur

 • -753 BCE

  stichting Rome

 • -600 BCE

  begin wetenschappelijke manier van denken

 • Period:
  -525 BCE
  to
  -331 BCE

  Perzische Rijk

 • -507 BCE

  begin democratie in Athene

 • -500 BCE

  laatste koning Superbus verjaagd

 • Period:
  -469 BCE
  to
  -399 BCE

  Socrates

 • -331 BCE

  Alexander de Grote verovert Perzische Rijk

 • Period:
  -264 BCE
  to
  -241 BCE

  eerste Punische Oorlog

 • Period:
  -218 BCE
  to
  -201 BCE

  tweede Punische Oorlog

 • Period:
  -149 BCE
  to
  -146 BCE

  derde Punische Oorlog

 • Period:
  -58 BCE
  to
  -50 BCE

  Julius Caesar verovert Gallië

 • -48 BCE

  Caesar wordt dictator

 • Period:
  -27 BCE
  to
  476

  Romeinse keizerrijk

 • 30

  Jezus van Nazareth gekruisigd

 • 112

  muur van Hadrianus

 • 300

  begin Germaanse invallen

 • 313

  Edict van Milaan

 • 392

  het christendom wordt een Romeinse staatgodsdienst

 • 395

  splitsing Romeinse Rijk

 • Period:
  500
  to
  1000

  Tijdvak 3: monniken en ridders

 • 622

  Mohammed sticht de islam

 • 622

  verhalen van Gabriël verspreid

 • Period:
  661
  to
  750

  Omayyaden

 • 690

  Willibrord begint missie vanuit Utrecht

 • 732

  slag bij Poitiers

 • 750

  het Arabische Rijk valt uiteen

 • Period:
  750
  to
  1258

  Abassaden

 • Period:
  768
  to
  814

  Frankische Rijk onder Karel de Grote

 • 800

  Karel de Grote tot keizer gekroond

 • Period:
  800
  to
  1000

  invallen van Vikingen

 • 880

  Nederland deel van het Duitse rijk

 • 962

  stichting Heilige Roomse Rijk

 • Period:
  1000
  to
  1492

  Reconquista

 • Period:
  1000
  to
  1500

  Tijdvak 4: steden en staten

 • Period:
  1075
  to
  1122

  Investituurstrijd

 • 1077

  gang naar Canossa

 • Period:
  1095
  to
  1291

  kruistochten

 • 1099

  Jeruzalem wordt veroverd

 • 1122

  concordaat van Worms

 • 1187

  Saladin herovert Jeruzalem

 • 1215

  Magna Carta

 • 1271

  Marco Polo naar China

 • 1291

  heel heilig land heroverd door islam --> einde kruistochten

 • Period:
  1337
  to
  1453

  Honderjarige Oorlog

 • 1347

  begin grote pestepidemie

 • 1400

  herontdekking klassieke kunst in Italië

 • 1453

  Osmanen veroveren Constantinopel

 • 1464

  eerste Staten-Generaal in de Nederlanden

 • Period:
  1479
  to
  1516

  Ferdinand II koning van Aragón

 • 1492

  Ontdekking Amerika door Columbus

 • 1497

  Vasco da Gama bereikt Kaap de Goede Hoop

 • Period:
  1500
  to

  Tijdvak 5: ontdekkers en hervormers

 • 1512

  Lof der Zotheid (Erasmus)

 • Period:
  1515
  to
  1555

  regering van Karel V

 • 1516

  eerste druk Utopia van Thomas More verschijnt

 • 1517

  Luther begint de kerkhervorming

 • 1521

  Rijksdag Worms

 • 1541

  Calvijn komt in Genève

 • 1555

  Godsdienstvrede van Augsburg

 • Period:
  1555
  to

  regering van Filips II

 • 1566

  Beeldenstorm

 • 1568

  Slag bij Heiligerlee

 • Period:
  1568
  to

  Tachtigjarige Oorlog

 • May 6, 1568

  onthoofding Egmont en Horne

 • Apr 1, 1572

  inname Den Briel

 • 1581

  Plakkaat van Verlatinghe

 • moord op Willem van Oranje

 • verovering Antwerpen

 • edict van Nantes

 • Period: to

  Tijdvak 6: regenten en vorsten

 • oprichting VOC

 • Period: to

  Dertigjarige oorlog

 • oprichting WIC

 • Piet Hein verovert zilvervloot bij Cuba

 • Period: to

  Lodewijk XIV koning

 • vrede van Münster

 • Period: to

  La Fronde

 • het Rampjaar

 • Glorious Revolution

 • Period: to

  Tijdvak 7: pruiken en revoluties

 • over de geest van wetten (Montesquieu)

 • Period: to

  verschijning van Encyclopédie

 • onafhankelijkheidsverklaring Amerika

 • pamflet aan het volk van Nederland

 • Committee for the Abolition of the Slave Trade

 • Franse Revolutie

 • bestorming Bastille

 • executie Lodewijk XVI en Marie Antionette

 • Bataafse Revolutie

 • eerste Nederlandse grondwet

 • staatsgreep van Napoleon

 • Keti Koti