Historia del almacenamiento

Timeline created by arnauj18
 • Period: to

  cinta magnética

  A l'any 1928 Fritz Pfleumer va inventar la cinta magnética, aquest invent esta basat en el cable magnetic
 • Period: to

  Disc dur

  En aquest any es van crear els discs durs on s'emmgatzemen bits d'informació.
 • Period: to

  DRAM

  Es una memoria d'accés aleatoria que s'utilitza principalment en els moduls de memoria RAM i en altres dispositius, la memoria perd informació.
 • Period: to

  CD

  James T. Russel creia que es podia utilitzar la llum per emmagatzemar música, Philips va contractar a Russell i li van pagar millions per a que desenvolupés el disc compacte.
 • Period: to

  zip

  El zip es va popularitzar al 1994 per guardar arxius
 • Period: to

  DVD

  El DVD es va convertir en la futura generació d'emmagatzement en discs.
 • Period: to

  blu ray

  Blu ray va ser la nova generació per guardar de discs optics utilitzats per guardar video en alta definició i densitat d'informació.
 • Period: to

  HD-DVD

  El high-Density Versatile Disc és la versió de Blu-Ray que promocionaven Toshiba.