Ilustracio

Timeline created by pablos5
 • John Locke

  John Locke
  Temes: pensament de l’home, justicia
  Branca filosòfica: Epistomologia i política
  Obres importants: Assaig sobre l'enteniment humà 1689,
  Assaig sobre el govern civil
 • Period: to

  John locke

  Temes: pensament de l’home, justicia
  Branca filosòfica: metafísica
  Obres importants: Assaig sobre l'enteniment humà 1689,
  Assaig sobre el govern civil
 • Montesquieu

  Montesquieu
  Temes: Justicia, història, drets dels ciutadans.
  Branques: Filosòfica, política
  Obres importants: “L’esperit de les lleis” 1748
  “Cartes perses” 1717
 • Period: to

  Montesquieu

  Temes: Justicia, història, drets dels ciutadans.
  Branques: Filosòfica, política
  Obres importants: “L’esperit de les lleis” 1748
  “Cartes perses” 1717
 • Voltaire

  Branques: Metafísica
  Temes: Religió i política
  Obres: La Henriada (1728)
 • Period: to

  Voltaire

  Branques:

  Temes: Religió i política
  Obres: La Henriada (1728)
 • Jean-Jacques Rousseau

  Jean-Jacques Rousseau
  Tema: Rosseu pensa que l’home es bo per naturaleza pero esta
  corrumput per la societat, i degut aixo actua malament
  Obra: El contracte social 1762
  Branca: Política
 • Period: to

  Jean-Jacques Rousseau

 • Diderot

  Diderot
  Tema: les sensacions son la base dels pensaments
  Obra:Enciclopedia
  Branca: Epistemologia
 • Period: to

  Diderot

 • Adam smith

  Adam smith
  Tema: CAPITALISME.
  Obra: La riquesa de les nacions (1776)
  Branca filosòfica: ètica
 • Period: to

  Adam smith

  Tema: El capitalisme.
  Obra: La riquesa de les nacions (1776)
  Branca filosòfica: ètica