Kalla kriget (EU)

Timeline created by Albin14
In History
 • Kol- och stålunionen

  Kol- och stålunionen
  År 1950 grundas kol- och stålunionen som var några europeiska länder som började samarbeta ekonomiskt och politiskt. Det började de göra eftersom de ville bevara freden. Det var framförallt mellan Frankrike och Västtyskland.
 • Länder skriver på

  År 1951 skrev vissa länder på medlemskapet i kol- och stålgemenskapen. De länderna var Västtyskland, Frankrike, Italien, Belgien, Nederländerna och Luxemburg.
 • 1958 EEG

  1958 EEG
  År 1958 bytte Kol- och stålgemenskapen namn till EEG (Europeiska ekonomiska gemenskapen). De skapade då tullfrihet mellan länder och en gemensam gräns utanför unionen.
 • Period: to

  EG mellan 1967 och 1979

  Mellan 1967 och 1979 så är det mycket som händer inom samarbetet. Fler länder ansluter sig och länderna börjar samarbeta i fler frågor: t ex utrikes- och säkerhetspolitik och rättsligt samarbete
 • 1967 EG

  År 1967 så börjar samarbetet kallas EG (Europeiska gemenskaperna). Reglerna för hur samarbetet ska fungera rent praktiskt ändras.
 • Rätt att välja ledamöter

  År 1979 får för första gången medlemsländerna folkrösta om vilka ledamöter som ska sitta i Europaparlamentet. Förr så var det de nationella parlamenten i medlemsländerna som utsåg ledamöterna.
 • 1993 EU

  År 1993 så bytte EG namn till EU (Europeiska Unionen).
  Reglerna samlas i ett ytterligare fördrag (EU-fördraget).
  Länderna kom överens om 200 nya lagar som skulle göra så att den inre marknaden skulle bli verklighet.