La història dels formats

Timeline created by XxKiiTxX
In History
  • Format GIF

    Format GIF
    El Format GIF és un format gràfic utilitzat àmpliament en la World Wide Web, tant per a imatges com per animacions.
  • Format DJVU

    Format DJVU
    El format DJVU és un format d'arxiu informàtic dissenyat principalment per emmagatzemar imatges escanejades. Es caracteritza per incorporar avançades tecnologies com ara separació de capes d'imatges, càrrega progressiva, codificació aritmètica i compressió amb pèrdua per a imatges bitonals