La Telecomunicació

Timeline created by Txetxu
 • El Telègraf

  El Telègraf
  El telègraf és un aparell o dispositiu que empra senyals elèctrics per a la transmissió de missatges de text codificats, com amb el codi Morse, mitjançant línies amb fils o comunicacions de ràdio.
 • El Telèfon

   El Telèfon
  El Telèfon és un Dispositiu de telecomunicacions que s'usa per transmetre i Rebre so a través de llargues Distàncies.
 • La Televisió

  La Televisió
  La televisió, abreujat TV, és un sistema de telecomunicació per a l'emissió i per a la recepció de sons i d'imatges en moviment a distància.
 • La Ràdio

  La Ràdio
  La ràdio és un mitjà de comunicació que es basa en l'enviament de senyals d'àudio a través d'ones de ràdio.
 • Fibra Óptica

  Fibra Óptica
  El 1952, el físic Narinder Singh Kapany, recolzant-se en els estudis de John Tyndall, va realitzar experiments que van conduir a la invenció de la fibra òptica.
 • Internet

  Internet
  Internet és un conjunt descentralitzat de xarxes de comunicació interconnectades que utilitzen la família de protocols TCP / IP, la qual cosa garanteix que les xarxes físiques heterogènies que la componen constitueixin una xarxa lògica única d'abast mundial.Va Sortir de la guerra del Vietnam
 • La Telefonia Mòbil

  La Telefonia Mòbil
  La telefonia mòbil és un mitjà de comunicació sense fil a través d'ones electromagnètiques.