LÍNIA DE TEMPS, un segle d' economia mixta i planificació centralitzada.

Timeline created by Nisrin Jrrodi
 • Neix la Unió Soviètica dirigida pel partit Comunista i posa en marxa el primer assaig d' economia de planificació centralitzada.

  Neix la Unió Soviètica dirigida pel partit Comunista i posa en marxa el primer assaig d' economia de planificació centralitzada.
  Europa es recupera de la primera Guerra Mundial
 • Primera gran crisi de l' economia de mercat.

  Primera gran crisi de l' economia de mercat.
  El món pateix els efectes de la Gran Depressió. Neixen les teories partidàries de la intervenció en les economies de mercat.
 • Fi de la segona Guerra Mundial, que havia esclatat el 1939.

  Fi de la segona Guerra Mundial, que havia esclatat el 1939.
  Comença l’ anomenada <<guerra Freda >> entre l’ URSS i els EUA. Triomfa la revolucó comunista a la Xina. Els EUA i dotze països més funden l’ OTAN.
 • L’ URSS i set països de l’ Europa Oriental firmen el pacte de Varsòvia.

  L’ URSS i set països de l’ Europa Oriental firmen el pacte de Varsòvia.
  La intervenció de l’ economia de mercat en els països de mercat ( l’ anomenada economia mixta) resulta exitosa i crea riquesa i prosperitat sense precendents. Anys de conflicte culminen amb la divisió de Corea en dos blocs, el nord comunista i el sud capitalista.
 • Es funda la comunitat Econòmica Europea mitjançant el Tractat de Roma.

  Es funda la comunitat Econòmica Europea mitjançant el Tractat de Roma.
  Triomfa la revolució comunista a Cuba. Diverses vegades el món es troba a punt de la guerra a causa de la confrontació entre els EUA i el bloc soviètic. A Europa la intervenció de l’ Estat a l’ economia de mercat s’ anomena estat del benestar i es caracteritza per un alt grau de protecció social.
 • Crisi mundial per l’ embergament petroller de l’ OPEP.

  Crisi mundial per l’ embergament petroller de l’ OPEP.
  L’ encariment de l’ energia frena en sec la prosperitat aconseguida pels països de l’ economia mixta. Primeres reformes a la Xina amb tímides obertures a l’ exterior.
 • Naixement de la informàtica.

  Naixement de la informàtica.
  El bloc soviètic mira d’ adaptar-se a l’ economia de mercat. Comença la globalització. Sense perdre el control polític, la Xina continua les reformes cap a l’ economia de mercat: liberalitza alguns preus i fomenta la creació d’ empreses rurals i petites.
 • Caiguda del Mur de Berlín.

  Caiguda del Mur de Berlín.
  Ensorrament del bloc soviètic. Rússia canvia a l’ economia de mercat. La Xina continua amb reformes que comptabilitzen el comunisme amb el mercat: impulsa la creació d’ empreses més grans i crea una Borsa de valors pròpia. Cuba, fins aleshores dependent de l’ URSS, depèn ara dels esforços propis; la baixa taxa d’ estalvi lastra les inversions i per tant el creixement. La CEE evoluciona cap a la UE.
 • Punxada de la <> tecnològica a les Borses, Internet pren el vol.

  Punxada de la <> tecnològica a les Borses, Internet pren el vol.
  Neix l’ euro. La globalització sembla imparable gràcies a l’ avenç de les telecomunicacions , especialment d’ internet. La Xina incentiva les empreses públiques, reconeix la propietat privada i s’ integra en les institucions internacionals de comerç. Els països del món s’ agrupen en blocs de comerç, mirant d’ imitar l’ èxit de la UE.
 • Crisi financera propiciada per l’ esciat de les bombolles immobiliàries.

  Crisi financera propiciada per l’ esciat de les bombolles immobiliàries.
  La crisi mundial posa en evidència la interdependència dels països. Cuba permet la pluriocupació, elimina el topall salarial i permet els negocis per compte propi.
 • La UE es veu obligada a reforçar els pactes en matèria pressupostària a causa de l’ excés d’ enfeutament dels països del sud, entre els quals Grècia.

  La Xina es consolida com la potència mundial del futur. Cuba, tot i les conquestes en esperança de vida, sanitat i educació, amb índexs similars als dels països desenvolupats , s’ esllangueix després de liberalitzar parcialment l’ economia. Aïllada, empobrida i sota un règim dictatorial, Corea del Nord segueix fidel a l’ ideari comunista.