Línia del temps d'invents tecnològics al llarg de la història

Timeline created by invert
 • Jan 1, 1450

  Impremta

  Impremta
  Johannes Gutenberg va crear l'impremta moderna, cada lletra era un motlle de metall, es podien utilitzar moltes vegades i facilitava la creació de llibres.
 • Microscopi i telescopi

  Microscopi i telescopi
  El primer telescopi el crea Galileu Galilei, i l'utilitza per estudiar els astres. Amb aquest invent, comencem a veure lo mes gran i lo mes petit.
 • Mecanització

  Mecanització
  L'agrònom anglès Jethro Tull inicia la mecanització a l'agricultura amb la introducció de la sembradora mecànica.
 • La màquina de vapor

  La màquina de vapor
  L'escocès James Watt construeix la primera màquina de vapor pràctica.
 • L'acer en la construcció

  L'acer en la construcció
  Es construeix el primer pont de ferro colat, a Coalbrookdale.
 • Avenços en navegació

  Avenços en navegació
  John Campbell inventa el sextant i John Harrison el primer cronòmetre marí eficaç.
 • La piña elèctrica

  La piña elèctrica
  El físic Italià Alessandro Volta inventa la pila elèctrica.
 • La locomotora de vapor

  La locomotora de vapor
  George Stephenson presenta la primera locomotora de vapor comercial.
 • La fotografia

  La fotografia
  La fotografia més antiga i conservada és la del científic francès Joseph Nicéphor Niépce.
 • Motor i generador elèctrics

  Motor i generador elèctrics
  Michael Faraday descobreix la introducció electromagnètica i construeix els primers generadors i motors elèctrics de laboratori.
 • El telègraf

  El telègraf
  Samuel Morse inventa el telègraf elèctric.
 • Pasteurització

  Pasteurització
  Louis Pasteur inventa el mètode per conservar alguns aliments sotmetent-los a una temperatura elevada.
 • Metalúrgica industrial de l'acer

  Metalúrgica industrial de l'acer
  L'anglès Henry Bessemer crea una manera de produir acer de manera ràpida i econòmica.
 • Motor de combustió interna

  Motor de combustió interna
  L'enginyer belga Étienne Lenoir presenta el primer motor de combustió interna.
 • Telèfon

  Telèfon
  Antonio Meucci transmet per primera vegada la veu humana per un aparell electrònic.
 • Fonògraf

  Fonògraf
  Thomas Alva Edison presenta un sistema capaç d'emmagatzemar i reproduir àudio.
 • Bombeta elèctrica

  Bombeta elèctrica
  Thomas Alva Edison patenta la làmpada d'incandescència.
 • Central elèctrica

  Central elèctrica
  A Nova York es va crear la primera central elèctrica a partir de l'invent de la bombeta de Thomas Edison, utilitzat per iluminar llars.
 • Corrent altern

  Corrent altern
  Nikola Tesla s'interesa per un altre corrent que el que s'utilitzava a les fàbriques, l'altern. Tesla construeix el primer motor d'inducció de corrent altern.
 • Automòbil de gasolina

  Automòbil de gasolina
  L'alemany Karl Benz instal·la un motor de gasolina a un vehicle de tres rodes.
 • Aparell de rajos x

  Aparell de rajos x
  El físic alemany Wilhelm Conrad Röntgen descobreix un tipus de radiació capaç de travessar els cossos opacs.
 • Comunicació mitjançant ones de ràdio

  Comunicació mitjançant ones de ràdio
  L'italià Gugliermo Marconi consegueix transmetre el primer missatge dense fil d'Europa a Amèrica.
 • Avió

  Avió
  Els germans Wright aconsegueixen volar amb un avió per primera vegada.
 • Plàstics

  Plàstics
  Leo Baaekeland crea el primer plàstic utilitzat massivament a la indústria.
 • Fabricació en cadena

  Fabricació en cadena
  L'empresari Henry Ford presenta un vehicle Ford, que va ser construit en cadena.
 • Electrodomèstics

  Electrodomèstics
  L'enginyer Alva Fisher desenvolupa una de les primeres rentadores pràctiques.
 • Televisió

  Televisió
  Al 1930 es fan les primeres emisions públiques, gràcies al treball de John L. Baird, Charles F. Jenkins i Vladimir Zworykin.
 • Reactor nuclear de fisió

  Reactor nuclear de fisió
  Enrico Fermi aconsegueix desenvolupar el primer reactor nuclear a Chicago.
 • Microelectrònica

  Microelectrònica
  Al 1947 John Bardeen crea el transistor, i el 1958, Jack Kilby crea el circuit integrat, i comença l'era de la microelectrònica.
 • Fibra òptica

  Fibra òptica
  L'indi Narinder Singh inventa un sistema de transmissió d'informació format per fibres transparents per on circulen impulsos de llum.
 • Avenços en medicina

  Avenços en medicina
  S'implanta el primer marcapassos.Al 1967 es fa el primer transplant.
 • Satèlit artificial

  Satèlit artificial
  L'equip dirigit per Serguei Korolev posa en òrbita l'Sputnik 1.
 • Internet

  Internet
  Es crea a la decada de 1960-1970 per l'exercit dels EUA, per millorar les comunicacions en cas de guerra.
 • Arribada a la lluna

  Arribada a la lluna
  La tripulació de l'Apollo 11, formada per Neil Amstrong, Buzz Aldrin i Michael Collins aconsegueixen arribar a la lluna.
 • Telefonia cel·lular

  Telefonia cel·lular
  Martin Cooper crea el primer mòbil.
 • L'ordinador personal

  L'ordinador personal
  Apareixen els primers ordinadors personals.
 • Digitalització

  Digitalització
  És de gran utilitat per emmagatzemar informació, o música o fotos.
 • Acceleració tecnològica

  Acceleració tecnològica
  Al segle XXI augmenta dràsticament la creació d'invents i la tecnologia.