Meniški redovi

Timeline created by utkutku
In History
 • 529

  Nastanek benediktincev

  Nastanek benediktincev
  Sv. Benedikt ustvari prvi meniški red.
 • 1084

  Ustanovitev redu kartuzijanec

  Ustanovitev redu kartuzijanec
  ustanovljen je bil kontemplativen red kartuzijancev
 • 1098

  Nastanek moške veje cistercijancev

  Nastanek moške veje cistercijancev
  Ustanovi jih sv. Robert v Franciji
 • 1132

  Nastanek ženske veje cistercijancev

  Nastanek ženske veje cistercijancev
  Nekaj let za moško vejo je ustanovljena tudi ženska
 • 1190

  Ustanovitev viteškega redu križnikov

  Ustanovitev viteškega redu križnikov
  Ustanovljen je bil viteški red križnikov, ki so ščitili romarje in bolnike
 • 1209

  Ustanovitev redu frančiškanov

  Ustanovitev redu frančiškanov
  Red temelji na uresničevanju evangelija z askezo, uboštvom, dušnim pastirstvom in misijoni
 • 1215

  Ustanovitev redu dominikancev

  Ustanovitev redu dominikancev
  Njihov poudarek tako sloni na uboštvu, teološkem študiju spreobračanje k pravi veri in pridigi, ki izhaja iz Avguštinovega pravila in je dopolnjeno s frančiškanskim.
 • 1253

  Smrt Klare Asiške

  Smrt Klare Asiške
  Klara Asiška je bila ustanoviteljica ženske veje frančiškanov imenovane Klarise
 • 1256

  Ustanovitev redu avguštincev

  Ustanovitev redu avguštincev
  Red je bil ustanovljen s papeško bulo Licet ecclesiae catholicae
 • 1535

  Ustanovitev redu uršulink

  Ustanovitev redu uršulink
  So prvi Cerkveni red katerega je v celoti ustvarila ženska
 • Ustanovitev redu avguštink

  Ustanovitev redu avguštink
  So bile nova skupnost, ki je skrbela za vzgojo in izobraževanje deklet. Ustanovila jih je Alix Le Clerc leta
 • ustanovitev redu lazaristov

  ustanovitev redu lazaristov
  Lazaristi, tudi Misijonska družba ali vincentinci ali pavlinci so pripadniki družbe apostolskega življenja svetnih duhovnikov in redovnih bratov, ki skrbijo za ljudske in zunanje misijone, duhovne vaje, vzgojo duhovščine ter pomagajo ljudem v stiski
 • Uradno priznanje avguštink kot samostanski red

  Uradno priznanje avguštink kot samostanski red
  Avguštinke so bile uradno priznane za samostanski red leta
 • Ustanovitev redu trapistov

  Ustanovitev redu trapistov
  Trapisti so koinobiti, kar pomeni da so zavezani k življenju v skupnosti s drugimi sobrati, so pa tudi eremiti oz. puščavniki, saj so zavzeti k samoti in strogim redovnim pravilom
 • Ustanovitev redu Salezijancev

  Ustanovitev redu Salezijancev
  Salezijanci je katoliška redovna družba,ki jo je ustanovil sv. Janez Bosko za pomoč brezdomcem
 • Uvedba novih pravil v redu križnikov

  Uvedba novih pravil v redu križnikov
  Leta 1929 je red sprejel nova pravila, s katerimi je prenehal biti laiški viteški red in je postal duhovniški oziroma kleriški