Norges Religions Historie

Timeline created by OLE123456789876543456789876...
In History
 • 1537

  Reformasjonen

  Reformasjonen
  reformasjonen blir innført i Norge etter et vedtak i København. Skiftet fra katolsk til luthersk kristendom kommer uforberedt på folket. Vi får en statskirke med kongen som øverste leder.
 • Petter Dass

  Petter Dass
  Petter Dass, prest i Nord-land, blir Norges store dikterprest med sine salmer, viser og dikt. Over hele landet lager folk sine egne melodier til sangene hans
 • Mere info om Petter Dass

  Mere info om Petter Dass
  Dass ble født på Helgeland på Tjøtta. Faren var skotsk handelsmann og moren var fogddatter på Helgeland. Han studerte teologi i 2-3 år før han tokk presteeksamen. Den mest kjente salmen til Dass heter Herre Gud, ditt dyre navn og ære. Over hele landet lagde folk melodier til sangene hans.
 • Pietismen

  Pietismen
  Pietismen får stor betydning. I denne retningen er de viktig med religiøs omvendelse, personlig tro og strenge krav til det å leve som kristen
 • Thomas Von Westen

  Thomas Von Westen
  Thomas Von Westen starter misjonsarbeid blant samene i Finnmark
 • Konfirmasjonen

  Konfirmasjonen
  Konfirmasjonen blir innført. Derfor må ungdommen kunne lese, og i 1739 kommer loven om folkeskole for alle.
 • Hans Nielsen Hauge

  Hans Nielsen Hauge
  Hans Nielsen Hauge var en bondesønn fra Østfold, skaper en religiøs folkebevegelse og setter i gang et mangfoldig næringsliv over hele landet. Hauge blir forfulgt av myndighetene og satt i fengsel.
 • Den læstadianske vekkelsen

  Den læstadianske vekkelsen
  Den læstadianske vekkelsen får stor betydning i Nord-Norge, også blant samer og kvener. Bevegelsen blir ledet av presten Lars Levi Læstadius.
 • Religionsfrihet

  Religionsfrihet
  Religionsfriheten begynner å vinne fram: En ny lov tillater kristne trossamfunn utenom statskirke.
 • Omfattende vekkelser

  Omfattende vekkelser
  Omfattende vekkelser føre til flere folkebevegelser knyttet til bedehus og misjonsforeninger. Lars Skrefsrud arbeider i India og er Norges mest kjente misjonær. Cathinka Guldberg blir en drivkraft i Kirkens sykepleie og omsorgsarbeid.
 • Nye kristene trossamfunn

  Nye kristene trossamfunn
  Nye kristne trossamfunn kommer til Norge, for eksempel metodistene i 1856 og baptistene i 1860. I protest mot statskirken blir Den Evangelisk Lutherske Frikirken stiftet i 1877.