Política

Timeline created by itsxmariona
 • Centre Català

 • Lliga de Catalunya

 • Unió Catalanista

 • Lliga Regionalista

 • Unión Republicana

 • Solidaritat Catalana

 • Solidaritat Catalana

 • Centre Nacionalista Republicà

  Domènech i Montaner
 • Partit Radical de Lerroux

 • UFNR

  Unió Federal Nacionalista Republicana
  Bons resultats - Pacte de Sant Gervasi (+ Partit Radical) - mals resultats - fi
 • CNT

 • Juntas Militares de Defensa

 • Partit Republicà Català

  Layret i Companys
 • Assemblea de Parlamentaris Catalans

 • Nou govern de concentració

 • Acció Catalana

 • Estat Català

  Macià
 • Unió de Rabassaires

 • Unió Socialista de Catalunya

 • Unión Patriótica

 • Federación Anarquista Ibérica (FAI)

 • PSUC

 • POUM