Policyendring 1

Timeline created by Rikkehg
 • Definisjon av begreper for innpasnign og fritak

  BI bør nærmes seg bransjestandard for begrepene som omhandler innpasning, fritak og godskriving
 • Definisjon av forkunskapskrav

 • Definisjon av overlappende kurs

 • Forslag til Vedtak diskuteres i Studiekvalitets ledergruppe

 • Tilbakemelding fra høringsrunde

 • Endelig vedtak forelegges Prorektor

 • Informere TMT om policyendring

 • Period: to

  Høringsrunde på forlag til vedtak på begreper og avklaringer forinnpass, overlapp og forkunskapskrav

  Interessenter:
  Foretningsdrift heltid
  Faglig linje
  Studentforeningene
 • Period: to

  Bearbeiding av høringsinnspill