Revolució Industrial

Timeline created by Mireia23TP
 • Period: to

  Context Historic 1870-1914

  ·Finals del s.XIX i inici del s.XX (fins la primera guerra mundial)
  ·Després de la primera revolució industrial.
  ·Nous avanços tecnològics, com la máquina-eina
  ·Hi ha una crisis econòmica a Europa, perque produïen mes del que venien
 • Period: to

  Contxext Filosòfic 1870-1914

  La filosofia contemporània suggereix dues coses:
  -que se superi el reacionalisme radical
  -que se superi l’idealisme transcendental
  Podria dir-se que es tracta d’una proposta que el que fa és ajudar-nos, a poder explorar amb més detall les condicions humanes i la problemàtica de l’existència, on el tema principal és el dinamisme (que presenta diverses corrents i idees)
 • Arthur Schopenhauer 1788- 1860

  Arthur Schopenhauer 1788- 1860
  Branques: Metafísica, ètica i estètica
  Moviment: Irracionalisme
  -L’art de tenir raó
  -El món com voluntat i representació
 • Period: to

  Arthur Schopenhauer

 • Karl Marx 1818-1883

  Karl Marx 1818-1883
  ·Marxisme: filosofia social materialista
  -“Manifest del Partit Comunista” (Engels com a coautor)
  -“El capital”
 • Period: to

  Karl Marx

 • Friedrich Engels 1820-1895

  Friedrich Engels 1820-1895
  Branca: Lógica
  Fundador del marxisme amb Marx
  Col·laboració amb Marx: El Capital (aportació petita de dades econòmiques, opinions ben rebudes de Marx…)
  -L’origen de la familia, la propietat privada i l’estat
  -La Ideología alemana
 • Period: to

  Friedrich Engels

 • Friedrich Nietzsche 1844-1900

  Friedrich Nietzsche 1844-1900
  ALGUNES DE LES SEVS OBRES MÉS FAMOSES SÓN:
  -Així parlà Zaratustra - 1885
  -L’anticrist - 1895
  -La gaia ciència - 1887
 • Period: to

  Friedrich Nietzsche

 • John Dewey 1859-1952

  John Dewey 1859-1952
  Idealista i realista.
  ALGUNES DE LES SEVES OBRES MÉS IMPORTANTS SÓN:
  -Escola i societat - 1899
  -Democràcia y educació - 1916
  -L'experiencia i l’educació- 1925
 • Edmund Husserl 1859-1938

  Edmund Husserl 1859-1938
  Branca: Epistemologia i fenomenologia
  -Investigacions lògiques
  -Meditacions cartesianes. Una introducció a la fenomenologia
 • Period: to

  John Dewey

 • Period: to

  Edmund Husserl

 • Max Weber 1864-1920

  Max Weber 1864-1920
  ·Ètica protestant i Capitalisme
  “La ètica protestant i l’esperit del capitalisme”.
  -"Economia i societat 1921/22".
  -"La política com a vocació".
 • Period: to

  Max Weber

 • Martin Heidegger 1889-1976

  Martin Heidegger 1889-1976
  Moviment: Existencialisme
  -L’ésser i el temps (1927)
  -Introducció a la metafísica (1953)
 • Period: to

  Martin Heidegger