Sunnies

Timeline created by facebooker_2797801873652282
 • Period: to

  Realizar un pla de negoci - Idea

  Idea sobre el negoci.
 • Period: to

  Compte bancari i diposita els diners

  Dipositar cada mes.
 • Period: to

  Registra la denominación social

 • Period: to

  Redacta els estatuts i els pactes entre socis

  Està en un acord subscrit per tots els socis d'una companyia mercantil
 • Period: to

  Declaració censal i sol·licitud de NIF

 • Period: to

  Seguretat Social i alta dels treballadors

  L'alta de la persona treballadora al règim corresponent de la Seguretat Social s'ha d'efectuar en el termini màxim de tres mesos comptats des de la seva entrada en territori espanyol.
 • Period: to

  Pla prevenció riscos laborals