Tema 7: USA isolationisme og aktivisme

Timeline created by facebooker_504076640088738
 • 1492

  1492: Columbus genopdager USA

  Formålet var at finde en ny vej til Asien, men han finder altså Amerika i stedet. Vikinger opdagede faktiske Amerika 500 år tidligere.
 • 1497

  1497: John Cabot opdager Newfoundland i Canada

  I 1497 sendte den engleske konge, inspireret af Columbus' opdagelser, den italienske navigatør John Cabot ud for et finde en nordlig passage til Asien. Han finder i stedet Newfoundland i Canada.
 • 1565

  1565: Den første permanente koloni

  Spanien etablerede i 1565 den første koloni ude i Amerika, som lå i Florida.
 • 1607: Englands første koloni i Amerika

  I 1607 etablerede England sin første koloni i Amerika, som lå i Virginia og kaldtes Jamestown
 • 1674: De tre engelsk-hollandske krige

  i 1674 opgav Holland sig til England, efter krige om kolonier i Amerika. Dette medførte at Holland opgav kravet på New Netherland og overlod kolonierne til England.
 • Period: to

  Syvårskrigen

  Syvårskrigen var en krig mellem de koloniserende lande i Amerika, hvor England var den vindende part. Dog kostede krigen mange ressourcer for England, og det ledte til at statsgælden voksede betydeligt.
 • The Boston Teaparty

  I 1767 blev der lagt skat på te, hvilket gjorde teen dyr for de amerikanske beboere. Skatten blev yderligere hævet i 1773 for det Britisk Ostindiske Handelskompagni, som allerede var trængende økonomisk. Denne handel nægtede amerikanerne at gå med til, og dette betød at te-skibene blev nægtet adgang til de amerikanske havne. Det ledte til, at skibene blev nød til at lægge til, og det udnyttede kolonisterne til at bore hul i skibene, så teen faldt ned i vandet.
 • 1823: Monroe-doktrinen

  Monroe-doktrinen er en forklaring på USA's udenrigspolitik, der beskriver hvordan europæiske lande skal holde sig ude af Amerika. Til gengæld holder Amerika sig ude af Eurupa.
 • Den amerikanske borgerkrig

  I 1861 udbrud den amerikanske borgerkrig ud som følger af valget af Abraham Lincoln, der ville afskaffe slaveriet. Dette var sydstateren i mod, og dette prøvede de så at undgå ved at masse deres magt overfor norden med bombardamentet på Fort Sumter. Dette var borgerkrigens startskud.
 • The Emancipation Proclamation

  I september 1862 annoncerer Lincoln, at alle amerikanske slaver vil være frie fra 1/1 1863
 • Period: to

  Første verdenskrig

 • 1916: Præsident Woodrow stillergår til valg under sloganet "He kept us out of war"

  Enhver indgriben i europæiske forhold ville kunne skabe spild imellem de forskellige befolkningsgrupper og truer den skrøbelige amerikanske sammenhængskraft. Derfor ville USA holde sig ude af enhver europæiske konflikt til at starte med.
 • 1917: USA går ind i første verdenskrig

  En grund af en række diplomatiske uoverensstemmelser erklærede USA dd 2. april 1917 krig mod Tyskland og Østrig-Ungarn, og bryder dermed den århundrede lange tradition for ikke at blande sig i interne europæiske stridigheder.
 • 1989: Murens fald

 • 1991: Saddam Hussein mod FN

  I 1991 besad Saddam Hussein som diktator i Irak. Da Irakiske tropper tidligere gik ind over Kuwaits grænse, reagerede FN ved at indføre sanktioner mod Irak. Men da Irak stadig ikke trådte ud af Kuwait efter dette, brugte man så militær magt, hvilket tvang Saddam til at underskrive en aftale om våbenhvilke i 1991.
 • 1991: USSR går i opløsning

  I 1991 gik Sovjetunionen i opløsning, hvilket ledte til, at USA nu uden tvivl var den mest dominerende supermagt i verden.
 • 1993: Fredsforhandlinger mellem Israel og Palæstina

 • 1993: Somalia

 • 1994: Rwanda - folkemordet

 • 1995: Eksjugoslavien