Tema 7: USA isolationisme og aktivisme

Timeline created by facebooker_504076640088738
 • 1492

  1492: Columbus genopdager USA

  Formålet var at finde en ny vej til Asien, men han finder altså Amerika i stedet. Vikinger opdagede faktiske Amerika 500 år tidligere.
 • 1497

  1497: John Cabot opdager Newfoundland i Canada

  I 1497 sendte den engleske konge, inspireret af Columbus' opdagelser, den italienske navigatør John Cabot ud for et finde en nordlig passage til Asien. Han finder i stedet Newfoundland i Canada.
 • 1565

  1565: Den første permanente koloni

  Spanien etablerede i 1565 den første koloni ude i Amerika, som lå i Florida.
 • 1607: Englands første koloni i Amerika

  I 1607 etablerede England sin første koloni i Amerika, som lå i Virginia og kaldtes Jamestown
 • 1674: De tre engelsk-hollandske krige

  i 1674 opgav Holland sig til England, efter krige om kolonier i Amerika. Dette medførte at Holland opgav kravet på New Netherland og overlod kolonierne til England.
 • Period: to

  Syvårskrigen

  Syvårskrigen var en krig mellem de koloniserende lande i Amerika, hvor England var den vindende part. Dog kostede krigen mange ressourcer for England, og det ledte til at statsgælden voksede betydeligt.
 • The Boston Teaparty

  I 1767 blev der lagt skat på te, hvilket gjorde teen dyr for de amerikanske beboere. Skatten blev yderligere hævet i 1773 for det Britisk Ostindiske Handelskompagni, som allerede var trængende økonomisk. Denne handel nægtede amerikanerne at gå med til, og dette betød at te-skibene blev nægtet adgang til de amerikanske havne. Det ledte til, at skibene blev nød til at lægge til, og det udnyttede kolonisterne til at bore hul i skibene, så teen faldt ned i vandet.
 • 1823: Monroe-doktrinen

  Monroe-doktrinen er en forklaring på USA's udenrigspolitik, der beskriver hvordan europæiske lande skal holde sig ude af Amerika. Til gengæld holder Amerika sig ude af Eurupa.
 • Den amerikanske borgerkrig

  I 1861 udbrud den amerikanske borgerkrig ud som følger af valget af Abraham Lincoln, der ville afskaffe slaveriet. Dette var sydstateren i mod, og dette prøvede de så at undgå ved at masse deres magt overfor norden med bombardamentet på Fort Sumter. Dette var borgerkrigens startskud.
 • The Emancipation Proclamation

  I september 1862 annoncerer Lincoln, at alle amerikanske slaver vil være frie fra 1/1 1863
 • Period: to

  Første verdenskrig

 • 1916: Præsident Woodrow stillergår til valg under sloganet "He kept us out of war"

  Enhver indgriben i europæiske forhold ville kunne skabe spild imellem de forskellige befolkningsgrupper og truer den skrøbelige amerikanske sammenhængskraft. Derfor ville USA holde sig ude af enhver europæiske konflikt til at starte med.
 • 1917: USA går ind i første verdenskrig

  En grund af en række diplomatiske uoverensstemmelser erklærede USA dd 2. april 1917 krig mod Tyskland og Østrig-Ungarn, og bryder dermed den århundrede lange tradition for ikke at blande sig i interne europæiske stridigheder.