Unit 7&8 G&H

Timeline created by Ian Ridao
In History
 • 222

  1.2.: Les monarquies germàniques

  1.2.: Les monarquies germàniques
  L'antic Imperi romà va quedar dividit en diferents regnes: francs (a la Gàl·lia), anglosaxons (a Britània, l'actual Anglaterra) i visigots (a Hispània). La població romana autòctona va adoptar la llengua llatina i la religió cristiana.
 • 1492

  1.1.: El concepte d'edat mitjana

  1.1.: El concepte d'edat mitjana
  L'edat mitjana comença l'any 476 i acaba l'any 1492 amb el descobriment d'Amèrica. Existien dues etapes de l'edat mitjana:
  L'alta edat mitjana: Engloba els tres darrers segles medievals.
  El període des de finals del S.XI fins a principis del S.XIII es coneix com la plena edat mitjana.