USA mellem isolationisme og aktivisme

Timeline created by Malgorzata Choma
 • 1492

  Ændringer af verdens kort og magtbalance

  Opdagelsen af Den Nye Verden i 1492 medførte gennemgribende ændringer ikke bare af verdenskort, men også Den Gamle Verden. Magtbalancerne skiftede - ikke bare i Europa, men globalt. De europæiske kongeriger var så småt på vej til en status som verdenshersekde internationale aktører (kolonimagter)
 • 1497

  Optagelse af Canada = Newfoundland

  John Cabot skulle sejle for at finde en nordlig passage til Asien, men han stødte i stedet for på Newfoundland = Canada
 • 1565

  Første permanent spansk koloni i USA, Florida.

  Spanien var den første nation, det etablerede en permanent koloni i det nuværende USA i Florida.
 • England opretter den første koloni i Virginia

  Englændernes første vellykkede og permanente koloniseringsforsøg blev oprettelsen af Jamestown i Virginia i 1607.
 • Holand overlader kolonierne i New Netherland til England

  Den engelske-hollandske krig endte med, at hollænderne opgav deres krav for New Netherland og overlod kolonierne til England - i bytte for Surinam på den Sydamerikanske nordkyst.
 • 7 års krig 1756 - 1763

  Krigen medførte ingen territoriale ændringer i Europa, men betød afslutningen på fransk dominans i både Europa og i Nordamerika. Pga. sit nederlag til Storbritannien i kolonierne mistede Frankrig næsten alle sine amerikanske besiddelser, og landets prestige faldt som følge af en elendig krigsindsats i Europa.
 • ”No taxation, without representation”

  I 1763 havde England lige besejret deres ærkefjende Frankrig i en krig. (Francis Cogliano: Revolutionary America 1763-1815)
  Et ofte gentaget slogan i tiden var ”No taxation, without representation”. I Boston blev denne frase udødeliggjort af agitatoren og politikeren James Otis, der under en legendarisk brandtale slog fast, at skatter uden politisk repræsentation er tyranni. https://faktalink.dk/titelliste/den-amerikanske-uafhaengighedskrig
 • Nationaldag 4.juli

  USA's uafhængighedsdag er en nationaldag i USA, der fejres den 4. juli til minde om vedtagelsen af Uafhængighedserklæringen af den Kontinentale Kongres, der erklærede de oprindelige koloniers uafhængighed som en ny stat, og derved ikke længere en del af det Britiske Imperium.
 • USA i dag --> der opstod i 1887

 • Forbud mod import af slaver

  Der kom forbud mod at importere slaver (loven blev dog ofte brudt), men slaveriet som institution forsatte.
 • "Manifest Destiny"

  Manifest destiny, amerikansk politisk doktrin, opstået i 1840'erne. Ifølge manifest destiny var det USA's skæbnebetonede pligt at brede sig over hele det nordamerikanske kontinent.
 • Udbrudt af borgerkrigen

 • Befrielse af amerikanske slaver

  I september 1862 annoncerer Lincoln, at alle amerikanske slaver vil være frie fra 1/1 1863 = emancipationserklæringen
 • ”The Tea Party”

  Tea Party-bevægelsen er navnet på en amerikansk konservativ lobby/græsrods-bevægelse, der opstod i 2009 i protest mod kongressens bevilling af hjælpepakker til afhjælpning af finanskrisen. Navnet er valgt efter Boston Tea Party, hvor Bostonborgere i 1773 protesterede mod at blive pålagt skat/told uden selv at være repræsenteret i London.