Uurimistöö ajatelg

Timeline created by marianna.hytti
In Film
 • Period: to

  Info uurimine teadusallikatest värvipsühholoogia kohta ja kuidas erinevad värvid ja nende kombinatsioonid mõjutavad inimeste emotsioone.

 • Period: to

  Mitme popularse filmi värvipaletti analüüs

 • Period: to

  Küsimustiku läbiviimine Tallinna Humanitaargümnaasiumi õpilaste seas

 • Period: to

  Küsimustiku põhjal saadud vastuste analüüs.

 • Period: to

  Käsimustiku põhjal saadud vastuste võrdlemine andmetega teadusallikatest.

 • Period: to

  Uurimistöö vormindamine

 • Period: to

  Tulemuste võrdlemine hüpoteesiga ning selle kinnitus või ümberlükkamine.

 • Period: to

  Järelduse tegemine.