Velfærdsstaten

Timeline created by KnyF
In History
 • Period:
  Jan 1, 1536
  to

  Velfærdsstaten

  Fra reformationen til nu
 • Første lov stadfæstet

  Statens ansvar overfor fattige, betleriforordningen.
 • Grundloven indføres

  Fattige borger har hverken stemmeret, og generelt set har de ikke nogen ret.
 • Slaget på fælleden

  Socialismen konfrontere myndigheder.
  Symbolet på den danske arbejderbevægelses kamp.
 • Fattigdom i Danmark

  Danmark præges af stor fattigdom
  Social arv er svær at bryde
 • Socialreform indføres af Venstre og Højre

  Det vedtages at Ældre over 60år kan nu får offentlig støtte, betalt af arbejder klassen.
 • Offentlige sygdomskasser

  Venstre er i regeringen.
  Sygekasserne bliver offentlige, danskere kan få lægehjælp og behandling
 • September forliget

  Lockout mellem arbejdere og arbejdsgivere.
  Der opnås enighed mellem arbejdsgivere, arbejdere og fagforeningerne.
 • Arbejdsløshedsloven

  Offentlig forsikringsordning rettet mod arbejdsløshed.
  Princippet var at den enkelte selv skal bidrage og staten skal give tilskud.
 • Thorvald Stauning bliver statsminister

 • Børskrakket der første til "Verdenskrisen"

 • Verdenskrisen

  Arbejdsløsheden ligger på 30-40%
 • Kanslergadeforliget

  Kronekursen sænkes efter forlig mellem Venstre, Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre.
 • Folkepensionen indføres

  Folkepensionen erstatter den tidligere offentlige ydelse
 • Folkepensionen indføres. Storkonflikt i erhvervslivet

  Aldersrenten bortskaffes.
  Krav om nedsættelse af arbejdstid.
 • Oliekrisen

 • Bistandsloven

 • Socialdemokratiet overtager magten

 • Kommunen kan indstille kontanthjælpen