Den kalde krigen

Timeline created by 04irag
In History
 • Jalta- og Potsdamkonferansen

 • Churchills tale om "jernteppet".

  "Jernteppet" menes med delingen av Europa. Skillingen mellom Tyskland og Europa.
 • Trumandoktrinen og Marshallhjelpen

  Marshallplanen forhindret at dårlige levekår, ga grobunn for kommunismen. Stort marked for amerikanske varer. Knyttet landene i Vest-Europa inn i et samarbeid med USA. Trumandoktrinen er et prinsipp om at USA skal gripe inn og "hjelpe" alle land hvor det er fare for at kommunismen kan få makt.
 • Berlinblokaden og kommunistkuppet i Tjekkoslovakia

 • Nato dannes

  Nato er en anti-kommunistisk millitærallianse. De fem landene som vant 2. verdenskrig ble medlem i Nato først. Nato skulle hjelpe de som følte seg truet av kommunistene.
 • Koreakrigen starter, slutt i 1953

 • Warszawapakten dannes

  Sovjetunionens millitærallianse for landene i Øst-Europa.
 • Oppstanden i Ungarn

 • Berlinmuren blir bygd

  Myndighetene i Øst ville stoppe strømmen av folk som ville øver til vest for frihet og velstand. Mange ble drept av grensevaktene.
 • Berlinmuren bygges

 • Cubakrisen

  Det som skjedde var at Cuba fikk kontrollen til landet deres og USA mistet kontrollen. USA og Cuba fikk et dårligere og dårligere forhold til hverandre. ovjetunionen fikk lov til å bygge atomrakett baser på Cuba og USA må reagere på dette siden Cuba er nærme USA, i “USAs bakgård”. Krigsskip var rundt Cuba høsten 1962 som vente på rakettene som var på ombord på de sovjetiske skipene. Lederen av Sovjetunionen, Khrusjtsjov, velger å snu skipene. De fant en løsning tilslutt.
 • Vietnamkrigen starte. USA trekker seg ut i 1973

 • Sovjetunionen invaderer Afghanistan

 • Glasnost og perestrojka

  Perestrojka betyr reformer og glasnost betyr åpenhet.
 • Berlinmuren rives. Den kalde krigen er over.

  Muren ble revet i 1989 og Tyskland ble samlet i 1990.
 • Berlinmurens fall