IDADE MEDIA

Timeline created by aulade6c3
 • Period:
  50,000 BCE
  to
  3,500 BCE

  PREHISTORIA

  A prehistoria comenzou coa aparición do ser humano e é a etapa do pasado máis extensa
 • Period:
  3,500 BCE
  to
  476

  IDADE ANTIGA

  A idade antiga comenzou hai uns 5.000 anos, cando se inventou a escritura
 • Period:
  -29 BCE
  to
  476

  O FINAL DO IMPERIO ROMANO

  A partir do século III, o imperio romano foise debilitando
 • Period:
  476
  to
  1492

  IDADE MEDIA

  A idade media comenzou co final do imperio romano, no ano 476 d.C
 • Period:
  711
  to
  1492

  A CONQUISTA MUSULMÁ

  No ano 711, os musulmán, procedentes do norte de Africa, derrotaron os visigodos na batalla de Guadalete
 • Period:
  929
  to
  1031

  O CALIFATO DE CÓRDOBA

  No século X, al-Andlus independizouse de Damasco e converteuse nun califato
 • Period:
  1031
  to
  1081

  OS REINOS DE TAIFAS

  No século XI, o califato desapareceu e al-Ándalus dividiuse en pequenos reinos chamados taifa
 • 1469

  OS REIS CATÓLICOS

  OS REIS CATÓLICOS
  En 1469 casaron Isabel de Castela e Fernando de Aragón, despois conquistaron Granada, as illas Canarias e Navarra
 • 1492

  CONQUISTA DEL REINO DE GRANADA

  CONQUISTA DEL REINO DE GRANADA
  Os Reis católicos conquistaron o reino de granada e concluíron conquista de todos os territorios que pertenceran a al-Ándalus
 • Period:
  1492
  to

  IDADE MODERNA

  A idade moderna iniciouse en 1492 co descubrimento de América
 • Period:
  1492
  to
  1500

  O DESCUBRIMENTO DE AMÉRICA

  No século XV, moitas persoas crían qure a Terra ere plana y Critovo colón creia que era redonda enton foi a descubrirlo
 • 1516

  O REINADO DE CARLOS I

  O REINADO DE CARLOS I
  Carlos I foi o primero rei da dinastía dos Austrias; naceu en Gante e herdou un conxunto de territorios moi diferentes entre si
 • 1556

  O REINADO DE FELIPE II

  O REINADO DE FELIPE II
  En 1556 Carlos I retirouse ao mosteiro de Yuste e cedeulle o trono ao seu fillo Felipe II.
  en 1580 tamén se converteu en rei de Portugal
 • 1578

  O REINADO DE FILIPE III

  O REINADO DE FILIPE III
  Tras a morte de Filipe II en 1589 accedeu ao trono español o seu fillo FILIPE III
 • O REINADO FILIPE IV

  O REINADO FILIPE IV
  Filipe IV chegou ao trono en 1621 e cedeulle o goberno a un valido, o conde-duque de Olivares
 • O REINO DE CARLOS II

  O REINO DE CARLOS II
  Carlos II herdou o trono en 1665, con só catro anos. Por iso a súa nai tivo que governar no seu nome ata que alcanze a maioría de idade
 • OS BORBÓNS EN ESPAÑA

  OS BORBÓNS EN ESPAÑA
  A guerra de sucesión tivo dúas consecuencias: a chegada ao trono de España dunha nova dinastía real de orixe francesa: a dinastía dos borbóns
  A perda d posesión en Europa e España.por exemplo Xibraltar e Menorca pasaron a ser de Gran Bretaña.
 • FELIPE V E FERNANDO VI

  FELIPE V E FERNANDO VI
  En 1700 Felipe V, que era neto do rei francés Luís XIV converteuse en rei de España.
  Fernando VI, o seu sucesor, continuou coas reformas e impulsou a realización de numerosas obras públicas, como canles e estradas
 • Period: to

  IDADE CONTEMPORÁNEA

  A idade contemporánea comenzou en 1789, coa Revolución Francesa
 • A GUERRA DA INDEPENDENCIA

  A GUERRA DA INDEPENDENCIA
  A principio do século XIX Napoleón Bonaparte gobernaba Francia, pero a súa verdadeira ambición era conquistar toda Europa e formar un grande imperio.
 • A CONSTITUCIÓN DE 1812

  A CONSTITUCIÓN DE 1812
  Cando Fernando VII foi obrigado a renunciar ao trono, en España formouse unha Xunta Central que asumiu a defensa do país fronte aos franceses
 • O REINADO DE FERNANDO VII

  O REINADO DE FERNANDO VII
  Acabada a guerra da independencia, Fernando VII volveu a España.
 • A ÉPOCA DE ISABEL II

  A ÉPOCA DE ISABEL II
  En España existía unha lei que impedía que as mulleres reinasen. Como Fernando VII non tivo fillos homes, cambiou a lei de sucesión ao trono para que puidese sucedelo a súa filla Isabel
 • O FINAL DO SÉCULO XIX

  O FINAL DO SÉCULO XIX
  Tras a marcha de Isabel II, aprobouse unha nova constitución que estableceu como forma de estado unha monarquía, por iso se iniciou a procura dun novo rei para España
 • A RESTAURACIÓN

  A RESTAURACIÓN
  En 1874 proclamouse rei a Afonso XII, fllo de Isabel II. Con el iniciouse en España unha nova etapa histórica coñecida co nome de Restauración.
 • O REINADO DE AFONSO XIII

  O REINADO DE AFONSO XIII
  Afonso XIII foi o último rei da Restauración, era fillo de Afonso XII e foi proclamado rei en 1902
 • A DITADURA DE PRIMO RIVERA

  A DITADURA DE PRIMO RIVERA
  Primo Rivera instaurou unha ditadura militar , é dicir, asimiu todos os pos do Estadodere,suspendeu a Constitución,prohibiu os partidos políticos e os sindicatos e limitou as liberdades dos cidadáns, o rei apenas tiña importancia, apoiou a ditadura e deixou o goberno nas súas mans
 • A FIN DA MONARQUÍA

  A FIN DA MONARQUÍA
  Cando Primo Rivera deixou o poder,afonso XIII mandou formar un novo goberno restaurarse a Constitución e convocanse eleccións
 • A SEGUNDA REPUBLICA

  A SEGUNDA REPUBLICA
  O 14 de abril de 1931, despois de que Afonso XIII abandonase España, proclamouse a Segunda República e nomeouse presidente a Niceto Alcalá Zamora.
 • AS FORMAS DA SEGUNDA REPÚBLICA

  AS FORMAS DA SEGUNDA REPÚBLICA
  Durante os primeros anos da República levouse a cabo unha ampla política de reformas co obxetivode modernizar o país.Por exemplo:
  a reforma agraria, a reforma da insinanza e a reforma laboral
 • A GUERRA CIVIL

  A GUERRA CIVIL
  O 18 de xullo de 1936, o xeral Francisco Franco, apoiado por unha parte do exército e por todos os que se opoñían ás reformas da Republica, deu un golpe de Estado contra o goberno. Este feito foi o inicio da Guerra Civil
 • AS CONSECUENCIAS DA GUERRA

  AS CONSECUENCIAS DA GUERRA
  As consecuencias da Guerra Civil: a escaseza de alimentos, o temor aos combates e a destrución.
 • A ÉPOCA FRANQUISTA

  A ÉPOCA FRANQUISTA
  En abril de 1939, os vencedores da Guerra Civil impuxeron en España un sistema político baseado nunha ditadura , que durou mais de trinta anos.
 • OS PRIMEIROS ANOS DO FRANQUISMO

  OS PRIMEIROS ANOS DO FRANQUISMO
  Os primeiros anos da ditadura foron difíciles. A represión foi moi dura, nestes anos España quedou illada internacionalmente.
 • OS CAMBIOS NO FRANQUISMO

  OS CAMBIOS NO FRANQUISMO
  A partir da década de 1950, España empezou a ser aceptada internacionalmente.En 1955 foi admitida como membro da Organización de Nacións Unidas
 • A FIN DO FRANQUISMO

  A FIN DO FRANQUISMO
  Entre 1970 e 1975 a oposición ao goberno do xeral Franco foi medrado, comenzaron a organizarse de forma clandestina.
 • XOÁN CARLOS I,REI DE ESPAÑA

  XOÁN CARLOS I,REI DE ESPAÑA
  Despois da morte de franco en 1975, Xoán Carlos I, neto de Afonso XIII, converteuse en rei de España.
 • A CONSTITUCIÓN DE 1978 E O ESTADO DAS AUTONOMÍAS

  A CONSTITUCIÓN DE 1978 E O ESTADO DAS AUTONOMÍAS
  Tras as eleccions de 1977, os representantes dos partidos políticos redactaron unha Constitución, que foi aprobada polas Cortes Xerais
 • A CONSOLIDACIÓN DA DEMOCRACIA

  A CONSOLIDACIÓN DA DEMOCRACIA
  En 1979 volvéronse convocar eleccións e o partido de Afonso Suárez, UCD, gañounas
 • OS GOBERNOS DA DEMOCRACIA

  OS GOBERNOS DA DEMOCRACIA
  Desde 1981 distintos presidentes sucederonse no gobernonde España: Leopoldo Calvo Sotelo ,Felipe González, José María Anzar, José Luis Rodríguez zapatero e Mariano Rajoy