NPV timeline

Timeline created by gabee98
 • AD 1

  Politikai közösségek kialakulása

  A nemzetközi politikai viszonyokról gyakorlatilag már 2000 évvel ezelőtt is lehet beszélni, amikortól kialakulnak a politikai közösségek.
 • Első születés

  Első születés
  Ekkor intézményesedik, első születésnek is hívják, azonban amióta politikai közösségek léteznek (kb 2000 év) azóta létezik, de nem egyetlen tudományterület vizsgálta. Kutatási kérdése a "hogyan lehet elkerülni a háborút?)
 • Második születés

  Második születés
  A második világháború és a gazdasági világválság után a tudományág újraszerveződik, Hans J. Morgenthau könyvének megjelenésével a kutatási kérdés kicserélődik, és innentől a "milyen motivációi vannak a különböző politikai viszonyoknak, szereplőknek.
 • Első nagy vita

  Liberalizmus (mi mozgatja az együttműködést) < - > Realizmus (mi mozgatja a konfrontációt)
  ontológiai vita (lételmélet)
 • Az NPV fejlődése

  Az NPV fejlődése
  A nemzetközi politikai viszonyok nem alap igazságok, temérdek kutatás során fejlődik, hanem különböző irányzatok vitájából merít újabb tapasztalatokat, ezek által tud fejlődni, mint tudomány.
 • Második nagy vita

  Tradicionalizmus < - > Behaviorizmus
  Egy episztemológiai vita keretein belül a radicionális módszerek, klasszikus értelmezés áll szemben a társadalomtudányban lezajlott reformmal, mely szerint termászettudományos eszközöket kell bevonni, és innentől a behaviorizmus fog dominálni
 • Harmadik nagy vita

  A behaviorizmust befogadó irányzatok új névvel, neo irányzatokként jelennek meg a 70-es 80-as évek alatt, így beszélhetünk neoliberalizmus és neorealizmusról. A neomarxizmus megjelenése megkritizálja a fentebbi 2 fogalmat, hogy nem csak ez a két elem létezhet, egyik sem ad jó referenciapontot, így alakul az interparadigma-vita, melynek nincs kiemelhető győztese
 • A negyedik nagy vita

  A neoelméletek egy oldalra kerülnek, egy új, konstruktivizmus névre hallgató elmélettel szemben. Az új elmélet a közmegegyezéses szavakat, fogalmakat dekonstruálja, hogy megértse miért gondoljuk azt amit.