tema 7. USA-mellem isolationisme og aktivisme

Timeline created by Moha3642
 • 1492

  Columbus' genopdagelse af Amerika

 • 1497

  den engelske konge sendte den italienske navigatør John Gabot

  Han sendte navigatøren for at finde en nordlig passage til Asien.
 • 1565

  Spanien (første nation) etablerede en permanent koloni i USA

 • Franskmændene etablerer kolonien Acadia i det nuværende Quabec

 • Skibet mayflower ankommer med de første pilgrimmer fra England til Nordamerika

  Skibet mayflower ankommer med de første pilgrimmer fra England til Nordamerika
 • Period: to

  Importering af slaver til USA som led i Trekantshandlen

  Trekantshandlen beskriver den trekantsrute mange handelsskibe sejlede i perioden: Fra Europa til Vestafrika, hvor man byttede eruopæiske handelsvarer og laste handelsvarer som tobak, bomuld og sukker.
 • Hollænderne opgav deres krav på New Netherland og overlod kolonierne til England

  Hollænderne opgav deres krav på New Netherland og overlod kolonierne til England - i bytte for Surinam på den sydamerikanske nordkyst.
 • Period: to

  Syvårskrigen

  Krigshandlingerne foregik på de 4 store kontinenter: Europa, Afrika, Amerika og asien.
 • Period: to

  Konflikt og utilfredshed i de amerikanske kolonier.

 • Kolonierne smed de britiske myndigheder ud og oprettede deres egne provinskongresser

 • Den amerikanske uafhængighedserklæring

 • Staten Vermont forbød slaveri

 • Fredsaftale mellem Amerika og Storbritannien.

  Uafhængighedserklæringen varede frem til 1783, hvor der blev indgået en fredsaftale, der betød, at Storbritannien måtte opgive alle landområder i Amerika.
 • Forbud mod at importere slaver (loven blev dog ofte brudt), men slaveriet som institution fortsatte

 • Monroedoktrinen

  Doktrinen har fået navn efter præsidenten James Monroe. Doktrinen fastslog, at USA ikke ville blande sig i interne europæiske forhold, men at man betragtede Nord-Sydamerika som amerikansk interessesfære.
 • slaveri som altoverskyggende emne i præsidentvalg. Flere sydstatspolitikere truede med, at deres stater ville forlade unionen.

  Lincoln endte med at vinde valget.
 • Lincoln annoncerer, at alle amerikanske skaver vil være frie fra 1/1

 • Emancipationserklæringen

 • Period: to

  Reconstruction - genopbygning og . USA som union

 • USA spredte sig fra kyst til kyst.

 • traktatsforhandlingerne var igang

  Traktaten kom til at betyde to ting: 1) Spaniens tid som koloniimperium var ovre. 2) USA's tid som international stormagt var begyndt. Der blev oprettet en anti-imperialistisk liga. USA indledte en aktivistisk udenrigspolitik.
 • USA fik den yngste præsident nogensinde ved navnet Theodore Roosevelt.

  Ved at præsidenten blev udvalgt, betød startskuddet på et opgør mod big business.
 • Period: to

  Den progressive periode

  De progressive præsidenter Theodore Roosevelt, William Howard Taft og Demokraten Woodrow Wilson så det som en nødvendighed at staten greb ind over for korruption, urimelige trust- og monopoldannelser, dårlige arbejdsforhold og urimelig rovdrift.
 • Woodrow Wilson gik sågar til valg under sloganet "He kept us out of war".

  Wilson vinder præsidentvalget i USA på et slogan om at holde USA isoleret fra første verdenskrig.
 • USA bryder den århundrede lange tradition for isolationisme.

  Pga. en række diplomatiske uoverensstemmelse erklærede USA 2. april 1917 krig mod Tyskland og Østrig-Ungarn.
 • USA erklærede krig mod centralmagterne.

  Ved at USA erklærer krig mod centralmagterne bryder de monroedoktrinen. Doktrinen var dannet i 1823 af James Monroe. Monroedoktrinen gik ud på at USA skulle forholde sig isoleret. USA for den 24.februar 1917 zimbermann telegrammet. Det ændrer stemningen i det amerikanske befolkning.
 • Storbyerne var præget af alkoholforbud, som Woodrow Wilson fik gennemført.

  Forbuddet var et typisk udtryk for den reguleringslyst - der til tider kunne slå over i formynderi - der kendetegnede den progressive politik.
 • Period: to

  Den store depression - den værste økonomiske krise i USA

 • krise/depression i USA

  Krisen i 1930'erne betød, at amerikanerne fokuserede på indenrigspolitikken - især Roosevelts New Deal-politik, der skulle skabe jobs til de mange arbejdsløse -> Tilbagevenden til isolationisme
  - Isolationismen viser sig også i den manglende amerikanske opbakning til Folkeforbundet
 • England og Frankrig erklærer krig mod Tyskland

  England og Frankrig erklærer krig mod Tyskland - USA går ikke med i krigen
 • Tyskland afbryder ikke-angrebspagten med USSR

  Tyskland afbryder ikke-angrebspagten med USSR og angriber USSR. USA blander sig ikke.
 • Japan angriber Pearl Harbour

  Japan angriber Pearl Harbour og USA går med i 2. verdenskrig mod Japan og Japans allierede.
  - Aktivisme
 • D-dag - USA og England sætter i land i Frankrig

 • USA smider den første atombombe over Hiroshima

 • USA smider den anden atombombe over Nagasaki