Ideologiernes kamp i d. 20. århundrede

Timeline created by facebooker_2239633682848801
 • Period: to

  1. verdenskrig

  Udbrud:AUG.1914
  Offic. udløst af snigmord.på Østrigstige tronfølger Franz Ferdinand (Sarajevo). Men stormagtsrivaliseringer og ultranationalistiske strømninger i Europa, er den egentlige grund til krigen. Krigen er især berygtet for sine blodige skyttegravskrige.
  Krig blev kamp mellem to parter:
  •Tyskland & Østrig-Ungarn,’’centralmagterne’’. De fik hjælp af Tyrkiet og Bulgarien
  •Storbritannien, Frankrig og Rusland. ’ententen’,(støttede hinanden).fFik hjælp fra Serbien, Belgien, Italien, USA mm.
 • Period: to

  Versaillesfreden 1919-20

  Tyskland afgiver landområder (ikke alle ved folkeafstemning)
  Tyskland får skylden for krigen
  Tyskland skal betale store krigsskadeserstatninger
  Østrig-Ungarn og Osmannerriget bliver opløst
  En række nye nationalstater oprettes på grundlag af demokratiske forfatninger, men på svagt folkelig basis
 • Period: to

  Mellemkrigstiden

  En mellemkrigstid er en tid mellem to krige, i moderne europæisk sammenhæng betyder begrebet imidlertid specifikt tiden mellem afslutningen på 1. verdenskrig i 1918 og udbruddet af 2. verdenskrig i 1939.
 • Start på stor økonomisk krise 1929

  Start på stor økonomisk krise 1929
  Ramte Tyskland særligt hårdt pga. Versailles-traktatens krav om store tyske krigsskadeserstatninger ->
  Meget høj arbejdsløshed i Tyskland ->
  Stor opbakning til Hitlers nazist-parti (og til kommunisterne) ->
 • Hitler vinder valget og bliver rigskansler (=statsminister) i Tyskland

  Hitler vinder valget og bliver rigskansler (=statsminister) i Tyskland
  1933: Hitler vinder valget og bliver rigskansler (=statsminister) i Tyskland -> i løbet af få måneder tog nazisterne hele magten i Tyskland
  Nazisternes mål/politik:
  Tysklands genoprustning
  Modstand mod Versailles-traktaten
  Isolering og uddrivelse af jøderne
  Revanche for Tysklands nederlag i Første Verdenskrig
 • USA - ny førende stormagt - økonomisk og militært (via A-våben)

   USA - ny førende stormagt - økonomisk og militært (via A-våben)
  USA - ny førende stormagt - økonomisk og militært (via A-våben)
 • Sovjet stormagt - via militær indsats under krigen og militær styrke)

  Sovjet stormagt - via militær indsats under krigen og militær styrke)
  Sovjet stormagt - via militær indsats under krigen og militær styrke)
 • Tyskland opdelt i 4 besættelseszoner (GBR, FRA, USA, Sovjet)

  Tyskland opdelt i 4 besættelseszoner (GBR, FRA, USA, Sovjet)
  Tyskland opdelt i 4 besættelseszoner (GBR, FRA, USA, Sovjet)
 • Østeuropa befriet og styret af Sovjet

  Østeuropa befriet og styret af Sovjet
 • Period: to

  Østeuropa under Sovjet dominans 1945 -> (ca 1948)

  Østeuropa under Sovjet dominans 1945 -> (ca 1948)
 • Period: to

  Intern modstand mod kommunistiske regimer

 • FN's menneskehedsrettighedserklæring 1948

  FN's menneskehedsrettighedserklæring 1948
  Opgør med nazismen - Nürnbergprocessen, FN's menneskehedsrettighedserklæring 1948
 • DK tilslutter sig NATO

 • Berlinermurens fald

  Berlinermurens fald
 • Period: to

  De europæiske socialistiske systemers fald

  I slutningen af 1989 opgav kommunistpartierne i alle de socialistiske østeuropæiske stater at regere videre. Der blev afholdt frie valg, og etableret nye regeringer, der sluttede sig til den liberal-demokratiske model, uden at Sovjetunionen greb ind med de tropper, som de havde stående i flere and landene. Knap to år senere var det Sovjetunionen, der brød sammen. - fortsættelse følger
 • Period: to

  De europæiske socialistiske systemers fald

  fortsættelse - >Knap to år senere var det Sovjetunionen, der brød sammen. Det blev afløst af 15 efterfølgerstater med meget forskellige systemer, Nogle af staterne fik et styre, der nogenlunde overholdt de demokratiske principper, andre af dem, især Centralasien, et personligt diktatur, hvor det endda ofte var tidligere kommunistiske ledere, der nu overtog den fulde magt.