Unia Europejska

Timeline created by basiapawinska
 • Początek współczesnej Unii Europejskiej

  Początek współczesnej Unii Europejskiej
  Europejska Wspólnota Węgla i Stali
 • Pierwsze powiększenie EWG

  Przyłączenie Wielkiej Brytanii, Danii i Irlandii
 • Wybory do Parlamentu Europejskiego

  Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Pierwsze bezpośrednie i powszechne wybory do Parlamentu Europejskiego
 • Układ z Schengen

  Układ z Schengen
  Zniesienie kontroli na wewnętrznych granicach Unii Europejskiej
 • Traktat w Maastricht

  Traktat w Maastricht
  Traktat o Unii Europejskiej - zwieńczenie procesu integracji europejskiej
 • Wspólna waluta euro

  Wspólna waluta euro
  Wprowadzenie euro
 • Największe powiekszenie UE

  Do UE przystąpiło 10 krajów, w tym Polska
 • Period: to

  Europejska Wspólnota Gospodarcza (EWG)

  Traktaty rzymskie
 • Period: to

  Unia Europejska

  Traktat w Maastricht